Login

Školní družina

REŽIM DNE

6:20 – 7:35
Ranní hry v družině, možnost přípravy dětí na vyučování

11:50 - 12:30
Odpočinková činnost

 • vyprávění
 • společná četba, poslech pohádek, příběhů, hudby
 • relaxace na koberci
 • rekreační činnosti, TV chvilky, hry

12:30 - 12:40
Převzetí žáků, kterým končí vyučování ve 12,25 h.

12:40 - 13:35
Odpočinková, rekreační činnost

 • vycházky
 • pohybové hry

Zájmová činnost

 • vycházky s pozorováním
 • sport

13:35
Odchod některých žáků na autobus

13:35 - 15:00
Zájmová činnost

 • estetická
 • pracovní
 • přírodovědná
 • sportovní

Pobyt v přírodě

Příprava na vyučování

15:00 – 15:30
Spontánní herní činnosti

Nástěnka

OZNÁMENÍ
Tento týden nebude sportovní ani pěvecký kroužek.
obrázek
15. dubna RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
obrázek
26. dubna - Plavecký výcvik
obrázek
18. - 22. dubna. Velikonoční prázdniny
23. dubna - Sběr papíru v obci
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy