Login

CLIL ve třetím ročníku

CLIL ve třetím ročníku

CLIL aneb content and language integrated learning je metoda, při které se velmi zjednodušeně děti učí jazyk velmi nenásilně, prostřednictvím běžných povelů při různých činnostech. U nás ve třídě angličtinu zařazujeme velmi často. Například i v českém jazyce děti běžně používají otázky nebo reagují na povely v angličtině, zeptají se, na jaké straně si mají otevřít knížku nebo pracovní sešit, pokud něco nestíhají, umí se ozvat a požádat, abych počkala nebo zopakovala stránku, na které pracujeme. Učíme se používat  a reagovat na povely a otázky jako Spěchej! Nech to být! Můžu jít na záchod? Nedělej si starosti! Nemluv! Počkej! Piš! Čti! Můžu se napít? Můžu otevřít okno? Nedotýkej se toho! Nechoď po třídě! Seď v lavici! Je čas na svačinu! Je čas jít domů! Můžu si půjčit tvoje...? a mnoho dalších.

Velký prostor pro angličtinu máme v tělocviku. Děti umějí používat anglická slova vybíjená a házená, reagují na házej, chytej, vybíjej, střílej na bránu, spěchej, pomalu, rychle, rychleji, dřepni, vyskoč, utíkej, rozpaž, nepodváděj atd. ... Zvládnou běžnou rozcvičku v angličtině.

Pro děti je tato metoda velmi přirozená, nic není potřeba dovysvětlovat, vše si ukážeme a děti povelům velmi rychle rozumějí. Postupně se budeme blížit i k tomu, aby děti aktivně dokázaly slovíčka používat samy, tzn. přirozeně rozvíjet jak poslech, tak mluvení.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Novinky

Od 8. 6. nemusejí při výuce žáci používat roušky.

Aktuální jídelníček naleznete zde

Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy