Login

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Proč zvolit právě mašovickou školu?

 

- rodinné prostředí, přátelské klima školy, zkušený tým učitelů, individuální spolupráce učitelů s rodiči

- nulový výskyt nežádoucích forem chování (šikana, užívání návykových látek …)

- zavádění  osvědčených i netradičních metod výuky (činnostní metody, projektové vyučování, Hejného matematika)

- rozvoj tvořivosti  a samostatného objevování žáků (škola radostná)

- vynikající  úroveň angličtiny našich žáků (zjištěno při loňském inspekčním šetření), výuka angličtiny hravou formou od 1. třídy, důraz na aktivní mluvení v cizí řeči

- menší počet dětí ve třídě, než je v běžných městských školách, zajištění individuálního přístupu, přizpůsobení tempu každého žáka

- bohaté zkušenosti s inkluzí žáků vyžadujících různé  formy podpůrných opatření, s asistentem pedagoga apod.

- bohaté zkušenosti v práci s mimořádně nadanými žáky

- příprava talentovaných žáků na zkoušky na víceletá gymnázia

- výborné materiální zabezpečení, dostatek pomůcek, včetně digitálních učebních materiálů

- široká nabídka mimoškolní činnosti (náboženství, sportovní kroužek, florbal, gymnastika, pěvecký kroužek, čtenářský kroužek, dyslektický kroužek, přírodovědný kroužek, deskové hry)

- důraz na estetické činnosti žáků (dramatická výchova, pěvecké činnosti)

- školní družina funguje každý den od 6:30, odpoledne do 15:30

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

V pondělí 29. 6. a
v úterý 30. 6. je ŘEDITELSKÉ VOLNO
obrázek
V pátek 26. června předáváme vysvědčení. Slavnostní zakonční školního roku proběhne bez přítomnosti rodičů za účasti pana starosty v 7:45 hodin.
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy