Login
Položek: 11-20 z celkem: 239   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Archiv

Mikuláš

MikulášVe čtvrtek 6. prosince nechodil v Mašovicích a okolí Mikuláš s čerty jenom v podvečer, ale zavítal v průběhu vyučování také k nám do školy. A nepřišel s prázdnou. Kromě Knihy hříchů měl pro každého žáčka přichystaný balíček s ovocem a sladkostmi, které si děti musely zasloužit básničkou nebo písničkou. Čertovský rej pokračoval ještě v odpolední družině, ve které si děti užily pod maskami spoustu legrace.
Na závěr děkujeme všem páťákům za skvěle připravenou dopolední akci!

Co je English day?

Co je English day?


Celoškolní projekt English day neboli Anglický den jsme pro děti naplánovaly na závěrečný předvánoční týden. Níže se dočtete, na co je zaměřený a co se při něm děti naučí.

Tento projekt je zaměřený na aktivní získávání informací o Velké Británii a prostupuje všemi předměty.

Cílem je získání povědomí o anglické kultuře a školství, o životě v rodinách, významných památkách a osobnostech. Žáci budou pracovat ve skupinkách, spolupracovat napříč ročníky. Vše si vyzkoušejí, ochutnají, vytvoří.

Pro všechny žáky připravíme typickou anglickou snídani. Děti si vypijí čaj s mlékem a vyzkoušejí něco z typických anglických jídel – ham and eggs, toasty s pomerančovou marmeládou nebo arašídovým máslem, octové brambůrky, sušenky a jiné. Děti nemusejí mít tento den do školy svačinku.

Žáci pátého ročníku seznámí mladší spolužáky prostřednictvím powerpointových prezentací s nejvýznamnějšími osobnostmi anglických (amerických) dějin a jejich znalosti ověří pomocí zábavného kvízu. Na svých prezentacích pracují průběžně v hodinách informatiky.

Součástí projektového dne bude také příprava čokoládových muffinů a anglických máslových sušenek, při které se naučíme spoustu nových anglických slovíček týkajících se jídla, surovin a pracovních postupů.

Naučíme se všichni společně několik nových písniček v anglickém jazyce a spoustu slavných anglických písní si také poslechneme.

Na závěr dne si každá třída zvolí svůj vlastní praktický výstup, který předvede všem žákům školy.

Prosíme, aby děti v tento den přišly do školy v modrých riflích a bílém tričku. Vyzkoušíme si tak prakticky, jak by to vypadalo, kdybychom ve škole měli uniformy. Děti budou potřebovat pouze pozdro.

Projekt je naplánován na 5 vyučovacích hodin, poté výuka končí. Pěvecký kroužek tento den není.

Tajemství lesa

Tajemství lesa

Letošní téma školy, "Krajina mého domova", nás podnítilo k vytvoření třídního projektu "Tajemství lesa". Rozhodli jsme se opustit školní lavice a prozkoumat les v okolí naší obce. Děti se moc těšily a počasí nám přálo. Jak už to na podzim bývá, les se zpočátku schovával v mlhavém oparu, což ale nikomu z nás nepřekáželo v plnění nejrůznějších úkolů. Než jsme vyrazili, poslechli jsme si pohádku O Kaštánkovi. V terénu jsme se učili poznávat lesní stromy, keře a jejich plody. Ve skupinkách jsme se pokusili napsat a namalovat, co patří k lesu. S pomocí klacíků a listů skládali prvňáčci známá písmena a druháčci slova. Vysvětlili jsme si, co znamenají letokruhy a pokusili jsme se je nakreslit a také spočítat. Z přírodnin jsme vytvářeli obrázky a úkryty pro živočichy nebo lesní skřítky. Každá skupina vymyslela a připravila pro ostatní děti jednu pohybovou aktivitu, skoky a slalom mezi přírodninami, posilování a běh. Na závěr projektu jsme si společně vyrobili podzimní věnec z listů.

Kyselý déšť a rostliny

Kyselý déšť a rostliny

V hodině přírodovědy jsme se pokusili odpovědět na otázku: Jak působí tzv. kyselý déšť na rostliny. Vysvětlili jsme si význam tohoto pojmu a pustili jsme se do pokusu. Vytvořili jsme tři skupiny, přičemž každá skupina si na školním pozemku vyryla jednu rostlinku, kterou zasadila do malého květináče. Připravili jsme si tři různé zálivky, mírně kyselou - A, vodu – B a silně kyselou – C. Rostliny jsme zalili a během týdne pozorovali. Zjistili jsme, že rostlina v silně kyselé půdě nedokázala růst, uvadla a uschla. Nejlépe se samozřejmě dařilo rostlince zalévané pouhou vodou.

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

DÝŇOVÁ STEZKA
V pátek 18.10.2019 se konala v Mašovicích dýňová stezka. Tuto akci organizovala Obec Mašovice a
ZŠ Mašovice. Účastníci měli sraz v 18:00 za budovou školy u hřiště. Zde čekalo na děti a občany občerstvení tematicky zaměřené (dýňová polévka, různé sladké a slané pečivo, čaj). Děti ze školy i mnozí občané připravili výzdobu a vyřezané dýně. Lampionový průvod se vydal vesnicí a všichni obdivovali nápaditou a na mnohých místech i strašidelnou výzdobu. I po cestě průvod potkával strašidla (strašidly se na chvíli staly jak školní děti, tak i bývalí žáci školy). Vyvrcholením akce byl strašidelný dům u hospody, kde děti plnily úkoly. Za splnění dostaly žeton, za který obdržely občerstvení. Akce byla velmi zdařilá. Poděkováním patří nejen organizátorů ale i paní hospodské, která akci sponzorovala.

Žáci 5. ročníku

DRAKIÁDA

DRAKIÁDAVe středu 2. října jsme v dopoledních hodinách zamířili na kopec v Mašovicích, abychom zkrotili své barevné, ale mnohdy neposlušné papírové draky. Někomu se dařilo více, někomu méně. Mnoho draků na nás shlíželo z pěkné výšky, pár draků si oblíbilo orání v poli, poznali jsme také velmi odolné draky, kteří jen co se vznesli, hned zase padali k zemi. Nám to ovšem nevadilo, celou akci jsme si užili, protože se nesla v přátelském duchu. Obloha byla na pár okamžiků krásně barevná a my si odpočinuli od psaní a počítání. Takl zase za rok, draci!

Třídní projekt - "Měla babka čtyři jabka"

Třídní projekt -

První říjen byl u prvňáčků a druháčků velkým jablíčkovým dnem. Jablka přinesená dětmi provoněla celou naši třídu. Děti se v průběhu školního dne aktivně zapojovaly do nejrůznějších činností. Nechybělo počítání, psaní a doplňování, vaření a ochutnávání, tancování, malování ....

 

Moc nás potěšilo, že se do projektu zapojili i někteří rodiče a společně s dětmi Kubíkem, Leničkou a Lucinkou napekli vtipné a zároveň vynikající cukroví, jablečné řezy a muffinky. Po všech dobrotách se jenom zaprášilo. Vážíme se toho a DĚKUJEME. 

 

Během dne jsme také ocenili nepostradatelnou pomoc obětavé paní Auerové, která nám pomáhala se strouháním a krájením jablíček, vždy dobře poradila a také nachystala a umyla po nás veškeré špinavé nádobí. Také děkujeme.

PLÁNOVANÉ ŘÍJNOVÉ AKCE

PLÁNOVANÉ ŘÍJNOVÉ AKCE

2. 10. DRAKIÁDA

Podle počasí vyjdeme po 4. vyučovací hodině. Konec akce ve 13:30 hodin.

8. 10.
SBĚR PAPÍRU

1. a 2. vyuč. hod. Prosíme místní o zapůjčení ručních vozíků.

15. 10. DÝŇOVÁ DÍLNA

Učíme se pouze 3 vyučovací hodiny. Předpokládaný konec kolem 13. hodiny. Dýně zajistí škola.

18. 10. DÝŇOVÁ STEZKA

Sraz v 18:30 hodin u školy.

21. 10. PŘEDNÁŠKA O PRAVĚKU 

1. a 2. ročník první vyučovací hodinu, ostatní druhou vyučovací hodinu. Přednáška proběhne ve škole.

28. – 30. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31. 10., 1. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Začátek školního roku

Začátek školního roku

  Již se stalo tradicí uvítání školního roku a našich nejmladších spolužáků za účasti pana starosty MVDr. Libora Jurky. Letos s ním přišla uvítat prvňáčky i p. místostarostka. Z Mašovic se mezi školáky zařadila Emma Veselá  a  Jakub Mrňa, z Podmolí  Šimon Heger a Matěj Raška, z Lukova pak Barbora Tesařová. Ve škole je celkem 43 žáků, z Mašovic 23, z Podmolí  4, z Bezkova  11, z Lukova  4 a z Horního Břečkova 1 žák. Činnost školy je v letošním roce zaměřena na “ Krajinu mého domova“, k tomuto tématu bude směřovat i většina projektů, které budou v letošním školním roce na škole probíhat. Pro žáky jsou v nabídce také kroužky – pěvecký, rukodělný, sportovní, gymnastika a také nepovinné předměty - náboženství a němčina. Přeji všem dětem hodně úspěchů, učitelům i rodičům pevné nervy!

Jazyková výuka na naší škole

Jazyková výuka na naší škole

Základní škola v Mašovicích patří sice mezi ty menší co do počtu žáků, přesto ale v ničem nezaostává za velkými znojemskými školami. Děti se od prvního ročníku kromě čtení, psaní a počítání začínají seznamovat s anglickým jazykem. Postupně se časová dotace zvyšuje až na tři hodiny týdně. Kromě běžných hodin děti "narážejí" na angličtinu také v hodinách tělocviku, výtvarné nebo hudební výchovy.

   V loňském školním roce úspěšně vykonalo pět našich žáků pátého ročníku mezinárodní jazykovou zkoušku, což naší školu řadí v průměru k celkovému počtu žáků na přední příčky mezi školami v našem okrese. 

   V letošním školním roce navážeme na již započatou tradici anglického divadla na vánočních besídkách. V průběhu roku pro děti chystáme anglický a nově také německý projektový den. Žáci naší školy mají navíc možnost navštěvovat kroužek německého jazyka od 3. ročníku. Při přechodu žáků na vyšší stupeň jsou pak na druhý cizí jazyk již připraveni.


Položek: 11-20 z celkem: 239   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Nástěnka

V ÚTERÝ 27. 4. proběhnou rodičovské schůzky formou konzultací v době od 14:00 do 17:00 hodin
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy