Login

Nabídka kroužků 2021/2022

KROUŽKY

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

 

 

Pondělí

 

12:45 – 13:30 Pěvecký kroužek

                         

 

R. Bětíková

 

 

 

Úterý

 

11:40-12:20 Přírodovědný kroužek

 

 

O. Březovská

 

 

Středa

 

 

12:45 – 13:30 Německý jazyk

12:45 – 13:30 Sportovní hry 

 

 

I. Kurková

E. Potácelová

 

Čtvrtek

 

 

12:45 - 13:30 Gymnastika

 

 

V. Neubaueorvá

 

Pátek

 

12:35 – 13:25 Náboženství

12:45 - 13:30 Tvořílci

 

Pan Hudec

E. Potácelová
 

 

 

 

  
  

 

Německý jazyk

Německý jazyk

Kroužek německého jazyka je určen žákům 4. a 5. ročníku.  Získají v něm základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích. Kroužek německého jazyka bude ve středu od 12:45 do 13:30 a povede jej paní učitelka Kurková.

 

Gymnastický kroužek

Gymnastický kroužek je určen pro pohybově nadané žákyně naší školy. Děvčata zvyšují svou ohebnost, trénují rozsahy, provádí posilovací cvičení, cviky na rovnováhu, obratnost,  akrobacii. Klademe důraz na správné držení těla a správné gymnastické postavení. Provádíme cvičení na trampolíně, žíněnkách, žebřinách a prostných. Děvčata se naučí gymnastické sestavy, které zařadíme na různá školní vystoupení. Scházet se budeme každý čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin. Kroužek vede paní učitelka Neubauerová.

Výtvarný kroužek Tvořílci

Kroužek Tvořílci je určen žákům 1. - 5. ročníku a je zaměřen jak na výtvarné, tak pracovní činnosti. Zkoušet budeme různé techniky a děti se seznámí s různými netradičními materiály. Vyzkoušíme si vánoční vazby z přírodnin, vyrobíme drobné dárečky, zápichy, budeme se podílet na velikonoční výzdobě, ale věnovat se budeme i malbě temperami apod. Kroužek podporuje kreativitu dětí, zručnost, jemnou motoriku. Výrobky budou sloužit k výzdobě školy, poté si je děti odnesou domů. Scházet se budeme každý pátek od 12:45 do 13:30 hodin a kroužek povede paní Potácelová.

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen žákům 1. ročníku a jeho cílem je poznávání okolní přírody, její ochrana a posilování vztahu dětí k přírodě. Vedoucí kroužku je Olga Březovská a děti se budou scházet každé úterý od 11:35 do 12:20 hodin.

Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek navštěvuje každé pondělí v době od 12:45 do 13:30 více než 20 hudebně nadaných dětí z naší školy. Zpíváme písničky lidové i moderní, dětské, pohádkové i folkové, doprovázíme se na ozvučné hudební nástroje, připravujeme se na různá pěvecká vystoupení v průběhu školního roku i na tradiční soutěž DOREMI. Vystupujeme nejčastěji s doprovodem klavíru, kytary a flétny. Učíme se posilovat pozitivní vztah k umění a předávat jej všem žákům naší školy i širší veřejnosti. Kroužek vede paní ředitelka Bětíková.

Sportovní kroužek

Každý týden ve středu se bude konat kroužek „Sportovních her“, v němž se zaměřujeme na rozvoj nových motorických dovedností a zdokonalení již naučených.  Žáci se také formou her učí vzájemné ...
Více informací

Nástěnka

obrázek
V pondělí 25. října
celoškolní projekt
NĚMECKÝ DEN
obrázek
V pátek 22. října
DÝŇOVÁ STEZKA.
Sraz v 18:00 hodin u OÚ v Mašovicích.
Akce pro rodiče a děti.
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy