Login
Položek: 11-20 z celkem: 49   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuálně z naší školy

Testování tělesné zdatnosti ve 3. ročníku

Testování tělesné zdatnosti ve 3. ročníku
V měsících říjnu a listopadu 2022 probíhá ve
3. ročníku celorepublikové testování tělesné zdatnosti.  To je realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Děti se testují v rámci tělesné výchovy v těchto disciplínách:
sed-leh, skok daleký z místa, rychlostní běh na 4x 10m a vytrvalostní člunkový běh. 

DRAKIÁDA

DRAKIÁDA
V pondělí 10. října panovalo venku krásné babí léto doprovázené lehkým větříkem, ideální počasí na pouštění draků.
Vyběhli jsme tedy na kopec vybaveni nejrůznějšími letuschopnými draky a jali jsme se je zkrotit.
Většině se dařilo. Úspěšné děti udržely své draky v úctyhodné výšce po celou dobu trvání drakiády. Někteří si ale z domu přinesli draky potížisty, kteří nejenom že odmítli spolupracovat, ale ještě byli drzí a orali pole. Těmto drakům jsme láskyplně říkali draci oráči.  Některým drakům zase záhadně zmizela část jejich těla, ještě než jsme dorazili na místo.
Přesto téměř všechny děti svého draka do vzduchu dostaly a projevily tak velkou trpělivost a odhodlání.
Gratulujeme všem! :-)

Co nás společně čeká do konce kalendářního roku?

10. 10. - DRAKIÁDA

20. 10. – DLABÁNÍ DÝNÍ

21. 10. – DÝŇOVÁ STEZKA

24. 10. – ITALSKÝ DEN

2. 11. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

15. 11. – RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

26. 11. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU (vybrané děti)

27. 11. – VYSTOUPENÍ NA SETKÁNÍ SENIORŮ V MAŠOVICÍCH (vybrané děti)

16. 12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Vážení rodiče,

některé děti už dostaly v rámci nácviku VÁNOČNÍHO DIVADLA texty. Prosíme, projděte je společně s dětmi a postupně se učte. 

Děkujeme za spolupráci.

Proč se divíš, Diviši?

Proč se divíš, Diviši?
Poslední zářijový týden se u nás na škole nesl
ve znamení PROKOPA DIVIŠE.
Ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě byly děti poutavou formou seznámeny s jednou
z  nejvýznamnějších osobností znojemského regionu a s jeho vynálezy.
Celý projekt byl zaměřen
na polytechniku, matematickou pre-gramotnost a přírodní vědy.
Děti se dozvěděly, jak se Prokop Diviš dostal
do Znojma, respektive do Přímětic, čím se jeho slavný bleskosvod lišil od bleskosvodu, který vynalezl Benjamin Franklin, nebo jak vzniká statická elektřina. Máme také představu o životě ve Znojmě v různých dobách a o vazbách Prokopa Diviše na významné osobnosti, například na Marii Terezii.
Projektový den ve výuce byl kompletně financován z prostředků MŠMT.

Co nás čeká v září:

Co nás čeká v září:

16. 9. - Den bez aut, celodenní akce ve Znojmě, konec vyučování v 11:30 hodin.

20. 9.
- Sběr papíru v obci – 2. – 5. ročník, první dvě vyučovací hodiny

27. 9. - Projektový den ve výuce: Kufr velkého vynálezce – 4. a 5. ročník a Vynález jako hrom – 2. a 3. ročník

29. 9. – Projektový den ve výuce:  Proč se divíš, Diviši? – 1. ročník

V průběhu září také proběhne Svatováclavská vycházka do lesa a třídní projektové dny zaměřené na Podzim v zahradě.

Pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,Vaše děti se za pár dnů postaví na pomyslnou startovní čáru nové a velmi důležité etapy svého života. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Budeme se snažit, aby se Vašim ...

Seznam doporučených pomůcek

Závěr školního roku, slavnostní rozloučení se školním rokem 2021/2022

Závěr školního roku, slavnostní rozloučení se školním rokem 2021/2022

Miniolympiáda

MiniolympiádaAni v letošním školním roce jsme nevynechali tradiční sportovní klání v atletických disciplínách - školní miniolympiádu.
V parném čtvrtečním dopoledni děti poměřovaly své síly ve sprintu,  jízdě na koloběžkách, hodu medicinbalem, skoku z místa, hodu granátem na cíl, opičí dráze a hodu do dálky.
Nejlepší sportovce naší školy si můžete prohlédnout na fotografiích.
Pochvalu si ale zaslouží všechny děti za skvělé sportovní výkony a povzbuzování.
Sláva vítězům, čest poraženým!

Položek: 11-20 z celkem: 49   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Nástěnka

obrázek
V případě chladného počasí (sněhu) prosím kontrolujte, zda mají děti do školy zateplené kalhoty, šálu, čepici, rukavice. Děkujeme.
obrázek
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 3. února
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy