Login
1 - (8)

Aktuálně z naší školy

Vánoční besídka

V podvečer 6. prosince se v sále OÚ v Mašovicích sešli všichni žáci naší školy se svými rodiči i prarodiči na již tradiční vánoční besídce.

Program byl velmi bohatý a již podruhé byl obohacen o vánoční jarmark, na kterém si příchozí mohli zakoupit nejrůznější vánoční výrobky dětí.

Ty si pro své rodiče připravily různá vystoupení.

Prvňáčci přispěli pásmem básniček a veselým vánočním tanečkem.

Děvčata druhého a třetího ročníku předvedly gymnastické pohybové pásmo na téma Sněhové vločky a moderní taneční vystoupení. Jejich spolužáci se na chvíli přeměnili v loupežníky a zatancovali na písničku Pod dubem, za dubem.

Čtvrťáci a páťáci sklidili obrovský úspěch za dramatizaci známé pohádky Mrazík, kterou obohatili o několik soudobých rekvizit a mnohokrát tak rozesmáli celý sál.

K příjemné vánoční atmosféře přispělo také vystoupení pěveckého kroužku a závěrečná písnička Beránku náš byla krásnou tečkou za přijemně stráveným večerem, při kterém nebylo možné přehlédnout, s jakou radostí děti vystupují, jak bezproblémově spolupracují a navzájem se povzbuzují.

Všem spoluobčanům přejeme za všechny děti krásné a pohodové vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších v té nejpohádkovější atmosféře!

100 let republiky

100 let republiky

Česko má narozeniny, my máme přání jediný, stěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.

Takovou příležitost, jako byla oslava 100 let založení republiky, jsme si u nás na škole nemohli nechat ujít.

100 let - to už je totiž ušlapaný pořádný kus cesty.

Máme se všichni dobře. Neumíráme hlady, neválčíme, máme kde bydlet, můžeme chodit do školy, můžeme cestovat, můžeme říkat, co si myslíme, můžeme mluvit česky, máme léky, hračky, povinnosti, ale i práva.

Ne vždycky tomu tak ovšem bylo. Jaký byl tedy náš cíl?

Uvědomit si, že bychom za to, co máme, měli být vděční. A také si vzpomenout na ty, kteří nám k tomuto dopomohli. Celý den jsme pracovali ve skupinkách, na všem jsme se museli domluvit, vše jsme museli vykomunikovat. A práce se dětem opravdu velmi dařila.

Prošli jsme stručně dějiny od úplného počátku. Ke každému období jsme měli naplánovanou jednoduchou praktickou úlohu. Kreslili jsme pověsti, skládali Karlštejn, zpívali Řekl lásko má, já stůňu, vyráběli pečeť pro Karla IV., učili se proroctví kněžny Libuše nebo praotce Čecha, porovnávali mapu monarchie a republiky. Vytvářeli jsme československý slovníček, kreslili jsme logo projektu, dokreslovali významné osobnosti, diskutovali nad českým školstvím jako páni ředitelé a paní ředitelky a vytvořili jsme náš národní strom lípu. Z barev našeho oblečení jsme sestavili vlajku České republiky. Povídali jsme si o nejdůležitějších osobnostech našeho státu, zpívali hymnu i oblíbenou písničku T. G. Masaryka - Ach synku, synku.

Během celého dnes jsme si užili spoustu legrace, dozvěděli se spoustu nového, vyzdobili třídu i školu a 100. výročí jsme tak oslavili se ctí.

 

PROSINCOVÉ AKCE ŠKOLY

PROSINCOVÉ AKCE ŠKOLY

1. 12. – Rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích. Členové pěveckého kroužku vystoupí v 16 hodin.

5. 12. – Divadlo Znojmo, představení O statečném Mikešovi. Odjezd ranními autobusy, poté Mikulášská nadílka ve škole. Konec vyučování v 11:20 hodin. 5. vyučovací hodinu bude zkouška pěveckého kroužku.

6. 12. – Vánoční besídka v sále OÚ v Mašovicích. Začátek v 16:30 hodin. Dopoledne generální zkouška. Srdečně zveme!

10. 12.  – Mobilní planetárium ve škole, vybíráme 50Kč do konce listopadu, děti si přinesou věci podle rozvrhu.

12. 12. – Pojedeme do kina na pohádku Čertí brko. Vybíráme 50Kč na vstupenku (20Kč dětem přispíváme ze SRPŠ) a peníze na autobus do Zn. a zpět. Po kině půjdeme na vánoční trhy. Vyučování končí v 11:25 hodin, děti mohou odjíždět autobusem domů. 

19. 12. – Vánoční besídky ve třídách. Konec vyučování v 11:25 hodin, kroužky v tento den nejsou.

20., 21. 12. – Ředitelské volno

DEN BEZ AUT

DEN BEZ AUT

Vánoční besídky ve třídách

Vánoční besídky 19.12.2018 ve třídách. Konec vyučování v 11:25 hodin, kroužky v tento den nejsou.

Organizace školního roku 2018/2019

Škola má narozeniny, my máme přání jediný....

 V pátek 15. června měli možnost zavzpomínat rodiče, prarodiče, učitelé a přátelé školy na doby dávno i méně dávno minulé. Naše škola v letošním roce oslavila krásných 111 let své existence.

 

Žáci se svými učitelkami se proto letos snažili svou tradiční akademii na závěr školního roku zaměřit na vzpomínky. Na ty více i méně příjemné.

 

Při přípravě jednotlivých vystoupení a scének jsme si užili spoustu legrace a humor a nadsázka byly naším společným prostředkem vedoucím k cíli. A do cíle letošního školního roku jsme snad dorazili se ctí. Po cestě jsme se zastavili u tatíčka Masaryka, zažili jsme školu první republiky, oslavovali jsme Lenina, sbírali céčka, učili se rusky, účastnili se spartakiády a mnoho dalšího.

 

I když jsme malá školička, máme zde velmi šikovné děti, které sportují, zpívají, tancují, hrají a pomahají si. A jsou schopny pro své rodiče nacvičit dvouhodinové vystoupení, při kterém jsou nám všem odměnou rozesmáté tváře v sále.

 

A co k tomu ještě dodat? Snad jen přání krásných a prosluněných prázdnin pro všechny naše děti, paní učitelky a pro vás všechny, kteří máte k naší škole blízký vztah.

A co popřát naší škole?

 

Škola má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdrááví, štěstí zdrááví, hlavně to zdraví!

Pozvánka na školní akademii

Školní akademie

Vážení rodiče,

chystáme  s dětmi školní akademii na téma „Jak šel čas  na té naší škole...“ Jde nám o to, aby žáci poznali historii, ať už dávnou či novodobější, ať  už doby svobody nebo dobu totality.  Při nácviku se budeme samozřejmě na toto téma bavit, aby nebyly situace a role samoúčelné, aby žáci pochopili atmosféru doby, kterou budou ztvárňovat. Nelekejte se tedy textů, se kterými děti přijdou domů, že je mají trénovat. Naším cílem je ztvárnění minulé doby s nadhledem, satirou a zároveň by mohla besídka vnést dětem aspoň trochu světla  do období, které  nezažily (a u některých období doufám, že je ani nezažijí). Děkuji vám všem za pochopení a spolupráci.

A ještě jedna věc, většina dětí  by měla mít na sobě dobové oblečení – asi tak 70. léta minulého století. Můžete se inspirovat např. seriálem „Vyprávěj“  z téhle doby. Pokud najdete více kusů dobového oblečení , prosíme o zapůjčení. Děkuji.

                                                              Mgr.  Bětíková R.

Karolinka kap(ut)

Karolinka kap(ut)

Karolinka kap(ut)

 

Ve středu 18. dubna proběhl již 12. ročník legendárního běhu do kopce známý pod názvem Karolinka Kap(ut). Také naše škola vyslala své zástupce - zdatné a odvážné děti, které chtěly strávit den v přírodě, zasoutěžit si a zažít spoustu legrace.

Naši školu reprezentovalo více než 20 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla Nela Pokorná z 3. ročníku, která v silné konkurenci mladších dívek ze všech škol znojemského okresu obsadila krásné 2. místo.

Dařilo se také Hance Čechové z 5. ročníku, která vybojovala bronzovou medaili.

Ke krásným výsledkům gratulujeme!

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Ve středu 11. dubna se konal na naší škole zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnilo 7 mašovických dětí a 2 děti přespolní, 5 dívek a 4 hoši. Na rozdíl od předchozích zápisů tentokrát děti i stříhaly, řadily obrázky podle posloupnosti děje, důraz byl kladen i na zralost v oblasti zrakové diferenciace a na prostorovou orientaci, která dětem činí většinou v tomto věku největší obtíže. Všechny děti musíme pochválit, protože byly šikovné a při zápisu si vedly velmi dobře. Počet žáků na škole zůstává beze změny, protože stejný počet žáků 5. ročníku, jako je budoucích prvňáčků, bude na konci června naši školu opouštět. 

Plánovaný projekt

Plánovaný projekt

Když jsem v září roku 2002 nastupovala jako učitelka do mašovické školy, měla jsem obrovskou radost, že škola založená v roce 1907 stále žije školním životem. A nejen to. Mašovičtí svou školu neustále zvelebují. Máme nové toalety, nový nábytek, novou knihovnu i tělocvična vypadá jinak. Nicméně okolí školy, školní zahrada zůstává z dobrých důvodů stále stejná jako před lety. Možná se ale nyní blýská na lepší časy, možná se i naše školní zahrada stane místem k poznávání, relaxaci a hrám. V lednu roku 2018 jsme zareagovali na výzvu Ministerstva životního prostředí a zažádali o dotaci na vybudování Přírodní zahrady ZŠ Mašovice. V rámci tohoto projektu chceme vybudovat učebnu v přírodě, zrenovovat pěstitelskou a ovocnou část školní zahrady. Vybudovat přírodní laboratoře - ukázkové biotopy (jezírko, střešní zahrada, bylinková spirála, květinová skalka). Přírodní zahrada by měla sloužit dětem k výuce poznávání přírody s následným podpořením rozvoje dětské kreativity. Hlavním skladebným principem zahrady je její nenáročnost na údržbu a trvalá udržitelnost porostů. Tak nám držte palce, ať naše bohulibé plány pochopí a posvětí na ministerstvu. Ať najdeme spoustu pomocných rukou, které budeme k vybudování naší školní zahrady potřebovat.

                                                            Mgr. Hana Slaná

Plán akcí na závěr školního roku

 • v pátek 15. 6.: školní akademie k 111. výročí založení školy od 16:00. Téma: Jak šel čas

 • v úterý 19. 6.: 4. a 5. ročník: Komplexní program primární prevence ve SVČ Znojmo

 • čtvrtek 21. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8 - 16

 • od čtvrtku 21 .6. do neděle 24. 6. výstava starých školních fotografií, předmětů, pomůcek, vysvědčení v tělocvičně školy

 • čtvrtek 21. 6. 14:00 ve škole setkání s pedagogy, kteří na škole v minulosti působili

 • sobota 23. 6. fotbalové utkání  bývalých a současných žáků

 • neděle 24. 6. při pouťových slavnostech pěvecké vystoupení Mašovického pěv. souboru dospělých a taneční vystoupení dětí (odpoledne od 14:00 hodin u OÚ Mašovice), výstava výkresů žáků, možnost prohlídky školy a výstavy v tělocvičně do 18:00 – vyvrcholení oslav založení školy

 • pondělí 25. 6. odevzdávání učebnic, úklid školy

 • úterý 26. 6. školní výlet na Macochu – odjezd ráno v 7:00 !! (lanovka, vláček, punkevní jeskyně) – od května vybíráme 420,- Kč

 • středa 27. 6. miniolympiáda – sportovní den v lese

Koncert k 20. výročí Mašovického pěveckého souboru dospělých

Program dne 27.5.2018

KONCERT K 20. VÝROČÍ

MAŠOVICKÉHO PĚVECKÉHO SOUBORU DOSPĚLÝCH

 

Housle a mříž (Petr Ulrych)

Nový den (Klíč)

Křídla (Petr Ulrych)

O domově (Petr Ulrych)

Lípa (Petr Ulrych)

Pískající cikán (Spirituál kvintet)

Spinkej (John Denver)

Zvon (Petr Ulrych)

Rozpomínání (Hradišťan)

O naději (Petr Ulrych)

Zvláštní znamení (Petr Ulrych)

Musíš jít dál (Nezmaři)

Bože, ty jsi láska (křesťanská píseň)

Kamínek na dlani (Hradišťan)

Touha (Petr Ulrych)

Let it be (John Lennon)

 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Karolinka Kap (ut)

Karolinka Kap (ut)Ve středu 18. dubna proběhne již 12. ročník legendárního běhu do kopce známý pod názvem Karolinka Kap(ut). Také naše škola vyšle své zástupce - zdatné a odvážné děti, které chtějí strávit den v přírodě, zasoutěžit si a zažít spoustu legrace.

Velikonoce

VelikonoceVšem dětem i jejich rodičům přejeme krásné, slunečné a pohodové Velikonoce!
Uvidíme se v úterý 3. dubna.

Zaměstnanci školy

Aktualizované informace o akcích školy

pátek 6. dubna     

Finále pěvecké soutěže DOREMI v 16:00 hodin

 

středa 11. dubna  

Zápis do 1. ročníku- 13:00 - 16:00 hodin

 

úterý 17. dubna    

Rodičovské schůzky od 16:00 hodin

 

čtvrtek 19. dubna 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v 8:00 hodin. Cena 50Kč

 

pátek 20. dubna   

Pro 3. a 4. ročník začíná plavecký výcvik

1., 2., 5. ročník se účastní Dne Země ve Znojmě

 

úterý 24. dubna    

Sběr papíru

 

neděle 27. května  

Koncert k 20. výročí Mašovického  pěveckého souboru dospělých ve 14:00 hodin v sále OÚ v   Mašovicích

úterý 26. června    

Školní výlet na Macochu -  odjezd v 7:00 hodin. Zde vláček, lanovka a vstup do punkevních jeskyní. Cena výletu celkem i s dopravou: 420,- Kč

 

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Matematický klokan 2018, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Matematický klokan je zařazen Ministerstvem školství a mládeže ČR mezi soutěže kategorie A - plně hrazené z prostředků MŠMT. Žáci soutěžili v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník). V kategorii Cvrček se na naší škole umístili: 1. Milan Coufal (3. ročník), 2. Jan Frey (3. ročník), 3. Filip Škrdla (3. ročník). V kategorii Klokánek se nejlépe na škole umístili: 1. Erika Nahodilová (5. ročník), 2. Jiří Maxera (4. ročník), 3. Hana Čechová (5. ročník).
GRATULUJEME!

Oslavy 111. výročí založení ZŠ Mašovice

V minulém roce tomu bylo přesně 110 let od vzniku naší základní školy. Vzhledem k opravám sálu obecního úřadu jsme se rozhodli slavnosti přesunout na letošní rok a oslavit tak ...
Více informací

Vyjmenovaná slova

Podstatnou část učiva třetího ročníku tvoří vyjmenovaná slova. Naučit se je správně používat není vůbec jednoduché a děti to stojí spoustu úsilí a trpělivosti. Paní učitelku ...
Více informací

Masopust

Stalo se již tradicí, že na sklonku zimy si stejně jako naši předkové zpříjemňujeme dlouhé zimní měsíce masopustním průvodem a vydatnou hostinou. Letošní masopustní dovádění v naší obci připadlo na sobotu 10. února. Ačkoli celou vesnici sužovala touto dobou chřipka, přesto se ráno u obecního úřadu sešlo dost odvážlivců připravených tuto tradici dodržet. Mezi přítomnými maskami bychom našli jak děti, tak dospělé, z nichž mnozí zvolili rafinované převleky. A tak se o masopustu procházel obcí myslivec i hasič, bába i jeptiška, čarodějnice, zajíček, čertík a v neposlední řadě skupinka 4 šašků, kteří se pod vedením pana Březovského postarali o muziku. Dovolte mi proto, abych muzikantům i všem maskám poděkovala za snahu rozveselit dlouhý zimní a chmurný čas. Musím ale také poděkovat všem občanům, kteří nás s úsměvem a vynikajícím pohoštěním vítali na prahu svých domovů. Mnohdy si s námi zatancovali, zazpívali a nikdy nešetřili úsměvem, vlídným slovem ani štamprdličkou, uzeným či koblížky. Štědré příspěvky, které se nám podařilo vybrat, budou použity na školní pomůcky, odměny do soutěží a na uspořádání karnevalu s tombolou na konci školního roku. Děkujeme všem!

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 22. 2. od 13,30 do 15,00 proběhne ve školní družině MASOPUSTNÍ KARNEVAL. Děti si přinesou libovolné masky, zahrajeme si hry, zasoutěžíme si a samozřejmě si i zatančíme. Děti, které odchází ze školy dříve a chtějí zůstat na karneval, si přinesou lístek podepsaný rodiči.

Aktuální informace

12.02. 2018
Vážení rodiče,

upřesňujeme informaci o odstávce plynových kotlů.

V pátek 9. února v ranních hodinách došlo k poruše na kotli, kterou bylo třeba vzhledem k počasí bezprostředně řešit. Závadu se podařilo odstranit až během dnešního dne a školu jsme nyní schopni vytopit tak, aby zítra mohla začít řádná výuka.

Ředitelské volno tak nebylo plánované, ale je reakcí na bezprostřední krizovou situaci. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že v úterý se pojede do divadla ranními autobusy a poté následuje výuka dle rozvrhu.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 7. prosince se krátce po 16. hodině zaplnil nově zrekonstruovaný sál obecního úřadu v Mašovicích do posledního místečka. Děti mašovické základní školy si pro své ...
Více informací

Vystoupení dětí u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích

Vystoupení dětí u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích V sobotu dne 2.12.2017 se bude slavnostně rozsvěcovat v 16:00 vánoční strom v Mašovicích za obchodem, děti zde budou vystupovat se čtyřmi písněmi. Prosím, aby na místo dorazily aspoň půl hodiny předem, dostanou zde čaj, pohoštění je zajištěno. Nácvik na vystoupení bude ve čtvrtek a v pátek ráno, od 7:20 do 7: 50. Prosím, aby děti přišly do školy dříve, přespolní aby přišly hned po dojezdu autobusu.
Zpívat budou tyto děti:

Matoušková N., Balhárková J.,obě děvčata Fučíkovy, obě děti Foitovy, Bětíková S., Škrdla F., Coufal M., Martinka M., Klika J., Kliková R., Pokorná N., Badinková A. , Valová N., Holcrová T.


Plánované akce školy

26.11. vystoupení pro důchodce - žáci 1. ročníku a Mašovický pěvecký soubor dospělých při ZŠ Mašovice

2.12. v 16:00 zpívání u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích – sbor dětí ZŠ

4.12. návštěva kouzelníka ve škole

5.12. návštěva divadla ve Znojmě 

5.12. mikulášská nadílka pro děti ve škole

7.12. vánoční besídka v 16:30 v sále obecního úřadu Mašovice spojená s dětským vánočním jarmarkem (prodávání výrobků žáků školy)

17.12. v 16:00 Vánoční koncert Mašovického pěv. souboru dospělých v miroslavském evangelickém kostele

18.12. od 8:00 návštěva kina Svět ve Znojmě (Kráska a zvíře), pojedeme ranním autobusem, po kině navštívíme vánoční trhy a pak v 11:20 ze Znojma jedeme linkou zpět

21.12. dárkování – děti ve třídách a poté společně celá škola u stromečku v tělocvičně

22.12. ředitelské volno

24.12. od 15:45 do 16:30 vánoční vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých v kostele v Mašovicích (před bohoslužbou)

Logická olympiáda

Naše škola se stejně jako vloni zapojila do celostátní logické olympiády.

V kategorii A1 prvních ročníků se do soutěže zapojilo 1603 řešitelů. Z našich prvňáčků se nejvíce dařilo Nelince Matouškové, která se v konkurenci ostatních dětí v republice umístila na 68. místě.

V kategorii A2 druhých až pátých ročníků soutěžilo 14483 žáků. V této obrovské konkurenci si nejlépe vedl Ondra Kříž ze 4. ročníku, který se umístil na 3017. místě.

Celkově na naší škole máme 11 žáků, kteří jsou mezi 75%  nejlepších řešitelů základního kola. Gratulujeme!

Beseda s panem starostou MVDr. Liborem Jurkou

Beseda s panem starostou MVDr. Liborem Jurkou

Ve středu dne 11. 10. 2017 měli žáci 3. ročníku možnost sejít se s panem starostou obce Mašovice. V hodinách prvouky se učili o rozdílech mezi městem a vesnicí, kdo řídí obce a co bývá jejich náplní práce. Pan starosta děti mile přivítal a byl tak laskavý, že jim zodpověděl všechny otázky, které se týkaly jak historie tak i současnosti. Žáci mu také přinesli ukázat, jak by si představovali znak obce. Děkujeme panu starostovi, že si v tak nabitém programu udělal na nás čas.

Práce na školním pozemku

Práce na školním pozemku

Podzimní práce žáků 4. a 5. ročníku na školním pozemku jsou v plném proudu, dobývání vypěstované zeleniny a následný úklid pozemku od přebytečného plevele. Ještě nám zbývá zpracovat červenou řepu a půda bude připravena k odpočinku.Pozvánka na divadlo

Den s Policií ČR

Páteční den jsme strávili v areálu Policie ČR a využili lákavého pozvání od por. Mgr. Lenky Drahokoupilové, kterou již známe z různých preventivních programů, kdy za námi osobně ...
Více informací

Lesní den

Jeden zářijový pátek se celá naše škola vydala do přírody. Děti z druhého až pátého ročníku vyběhly do lesa, kde měly připravenou trasu s různými přírodovědnými úkoly. ...
Více informací

Prázdniny, ředitelská volna

podzimní

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční

budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

pololetní

pátek 2. února 2018

jarní

5.2. - 11. 2. 2018

velikonoční

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

hlavní

 

 

ředitelská volna:

od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

pátek 29. 9. 2017

pátek 22. 12. 2017

pondělí 30. 4. 2018

pondělí 7. 5. 2018

Vzpomínka na karneval

Vzpomínka na miniolympiádu

Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny!

Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny!

Organizace závěrečného týdne

Pondělí – čtvrtek – 4 vyučovací hodiny

26. 6. – rozdávání výkresů, děti si přinesou igelitovou tašku.

27. 6. – školní karneval, žáci přijdou v maskách. Celé dopoledne budou probíhat soutěže, hry i diskotéka. Děti si mohou zakoupit losy (50Kč – 10 losů). Pokud některé losy zbydou, mohou si je děti dokoupit (1ks – 5Kč). V tombole máme více než 100cen.

Děti si mohou přinést občerstvení z domu.

28. 6. – vybírání a rozdávání učebnic

29. 6. – závěrečný úklid tříd a školy

30. 6. v 7:45 hodin slavnostní rozloučení v tělocvičně školy, vyhlašování nejlepších žáků jednotlivých ročníků. Vydávání vysvědčení. Konec v cca 9 hodin.

Plavecký kurz

Plavecký kurz

Naše škola již po mnoho let spolupracuje s plaveckou školou AQUA START pana Mgr. Bedřicha Dabergera ve Znojmě, která zajišťuje plaveckou výuku pro žáky 3. a 4. ročníku.
I v letošním školním roce jezdíme každý pátek do plavání. Zkušení a milí instruktoři zde učí děti základním plaveckým způsobům, správnému dýchání, správné poloze těla a zásadám bezpečného pobytu ve vodním prostředí. V každém turnusu probíhá minimálně jedna zábavná hodina při hudbě, žáci hrají různé hry a soutěže. Po celou dobu kurzu používají děti obrovskou spoustu pomůcek. Na závěr kurzu si všichni otestují své plavecké schopnosti a pokroky.
Týmu pana Dabergera patří naše obrovské poděkování, děti se na každý pátek velmi těší a s přibývajícími odplavanými hodinami je na dětech znát obrovský pokrok nejenom ve vztahu k vodě samotné, ale také v plaveckém stylu.

Fotogalerie

Třeťáci "cestovali" do Rakouska

Na konci května jsme konečně našli vhodný termín k pokračování v naší krasojízdě po Evropě.Tentokrát jsme zavítali do země vídeňských řízků, valčíku, lyžování a v ...
Více informací

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu :-)

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu :-) Blíží se nám prázdniny, ve škole už to stěží můžeme vydržet, a proto jsme se všichni nemohli dočkat úterý, kdy jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet do Jaroměřic nad ...
Více informací

Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družiněVe čtvrtek 1. června v den našeho největšího svátku se soutěžilo, cvičilo a běhalo, ale hlavně hodně smálo a vyhrávalo! Více na fotografiích.

Sdělení školní družiny

Prosíme všechny rodiče, aby děti do odpolední družiny vybavili na tyto horké a slunečné dny kšiltovkou, opalovacím krémem a vhodným oblečením. Všechny děti musí mít láhev na pití. Děkujeme.

Na skok ve vlastivědě

Na skok ve vlastivědě Masaryk, Štefánik, Beneš.... My ve čtvrtém a pátém ročníku víme, kdo jsou, čím byli, kdy žili a jak ovlivnili naše dějiny. Umíme si představit těžký život lidí za první ...
Více informací

Zaměřeno na maminky

Druhou květnovou neděli slaví maminky svůj svátek a nezapomněli jsme na něj ani my u nás ve škole. V pracovních činnostech jsme sázeli květiny, šili srdíčka, vyráběli papírové ...
Více informací

Informace k výletu

Informace k výletu

Školní výlet

   Dne 6.6.2017 pojedeme vlakem v 6:59 ze Znojma na výlet do Jaroměřic nad Rokytnou na zámek. Na Jaroměřickém zámku děti zhlédnou kromě prostor zámku  i divadelní představení a zúčastní se řemeslných dílen.  Sraz žáků bude v 6:40 na vlakovém nádraží ve Znojmě, příjezd opět vlakem ze směru  Okříšky  14:47 na znojemské nádraží. Pokud si nevyzvednete dítě na znojemském nádraží, žáci mají možnost pokračovat autobusem v 15:00 směr Čížov a dopravit se tímto spojem domů, paní ředitelka s nimi pojede. Cena výletu je 260,- Kč, pokud žák pojede domů linkou v 15:00, musí mít u sebe peníze i na dopravu ze Znojma! Výlet zaplaťte u p. ředitelky do 16.5.2017.

Na výlet si s sebou žáci vezmou:

 • pohodlnou turistickou obuv /půjdeme asi 2 km pěšky/

 • sportovní oblečení, pokrývku hlavy

 • pláštěnku do batůžku – nepřipouštíme místo pláštěnky deštník!!!

 • jídlo a pití na celý den, pití v uzavíratelné láhvi

 • kapesné

 • ofocenou zdravotní kartičku

Tvořivé Velikonoce v muzeu

Tvořivé Velikonoce v muzeuV předvelikonoční pondělí se všichni žáci naší školy vydali do Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde se zúčastnili vzdělávacího programu věnovanému přicházejícím svátkům jara. Děti se dozvěděly vše důležité, co by o Velikonocích vědět měly, prošly si výstavu o Magdaleně Dobromile Rettigové a zjistily souvislosti mezi vystavenými exponáty a vajíčkem, které patří mezi nejdůležitější velikonoční symboly. Na závěr si všichni ozdobili vajíčko netradiční technikou obtiskávání barev a zasadili si společně osení. Vydařené dopoledne jsme zakončili u znojemské rotundy a na velikonočních trzích ve městě.

Úspěchy Mašovického pěveckého souboru

V neděli 10. ledna Mašovický pěvecký soubor dospělých hostoval se svým programem 15ti  písní v Miroslavi před téměř zaplněným kostelem návštěvníků. Vystoupení bylo velmi ...
Více informací

Dopravní hřiště

Dopravní hřištěVe čtvrtek 30. března se dvůr naší školy na tři hodiny proměnil v rušnou silnici plnou křižovatek, kruhových objezdů, semaforů a dopravního značení. Děti dostaly kontrastní vesty a zasedly za motorová autíčka. Prakticky si vyzkoušely různé situace v silničním provozu z pozice řidiče, ale také chodce. Ti nejšikovnější žáci si vyzkoušeli práci dopravní policie a své spolužáky sami upozorňovali na dopravní přestupky, kterých se dopustili. Celý program byl velmi zábavný, interaktivní, prakticky zaměřený a rozhodně přínosný. Lektoři se poctivě věnovali každému jednomu žáku zvlášť, aby zásady bezpečného provozu na komunikacích pochopili úplně všichni.

Úspěch na recitační soutěži

V úterý 28. března jsme vyslali tři nejlepší recitátory naší školy do oblastního kola soutěže dětských recitátorů. V první kategorii soutěžili Julie Korcová z druhého ročníku ...
Více informací

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Proč zvolit právě mašovickou školu?   - rodinné prostředí, přátelské klima školy, zkušený tým učitelů, individuální spolupráce učitelů s rodiči - nulový výskyt ...
Více informací

Matematický klokan

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a ...
Více informací

Pokusy ve 3. ročníku

Pokusy ve 3. ročníku

V rámci hodiny prvouky měli žáci 3. ročníku možnost prakticky zkoumat vlastnosti soli a cukru, a to jak chuť, rozpustnost obou látek, tak vzhled před a po zahřátí a následnou karamelizaci cukru. 

Při probírání učiva prvouky o vzduchu si žáci také ověřili, že nejen živé organizmy potřebují ke svému životu kyslík. K pokusu potřebovali jen svíčku a nehořlavé nádoby. Svíčku zapálili a umístili pod nádobu, po chvíli plamen svíčky spotřeboval kyslík a zhasl. Pokusem zjistili, že kyslík je nezbytný i pro hoření.


MED aneb My English Diary

Na začátku školního roku si páťáci v hodině angličtiny založili deníky, do kterých si zapisují různá konverzační témata a snaží se využít všechno, co umí, aby popsali sebe, ...
Více informací

Plánované akce školy

 9. 3. - akce ve Středisku volného času Znojmo pro žáky 4. a 5. ročníku (8:00 - 12:00 hodin)
13. 3. - začínají týdenní jarní prázdniny
20. 3. - matematický KLOKAN, děti budou psát v hodinách matematiky

30. 3. - dopravní výchova na dvoře školy od 9:30 - 10:30 - 1. a 2. ročník, 10:30 - 11:30 - 3. až 5. ročník
 3. 4. - zápis do 1. ročníku od 13:00 hodin
 6. 4. - pěvecká soutěž DO-RE-MI v sále OÚ od 16:30 hodin
10. 4. - edukační velikonoční program Znojemského muzea pro všechny ročníky
11. 4. - velikonoční dílny v rámci odpoledního vyučování
19. 4. - rodičovské schůzky od 16 hodin
25. 4. - Sběr papíru v obci
26. 4. - Divadlo Znojmo, Ať žijí strašidla
od 28. 4. začíná plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník
26. 5. - vzdělávací program o ilustrátorech a ilustracích. Proběhne ve škole. 
  6. 6. - školní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou

Program Jihomoravského muzea

Na začátku března se žáci 3. až 5. ročníku zúčastnili edukačního programu Znojemský peníz. Jednalo se o vzdělávací program s výtvarnou dílnou k expozici Mince zemí Koruny ...
Více informací

Masopust 2017

Jaký byl?
Veselý, barevný, zábavný, nápaditý, voněl po čerstvě usmažených koblížcích a díky muzikantům byl slyšet široko daleko. Děkujeme všem za milé přijetí a pohoštění a dětem za vytrvalost a nápaditost při maskování. Účast byla letos hojná.

Já když na to přijde, tak i projektuji. Projektuji dobře, projektuji rád.

Parafrází slavné scény z filmu Anděl na horách bychom Vám chtěli představit únorovou projektovou činnost dětí v anglickém jazyce.  K čemu vlastně slouží takový projekt?Nejde jen ...
Více informací

Chystáme se na masopust

Chystáme se na masopustŽidi, slamění, klibny, klauni, pozvánky, blížící se družinový karneval... Chystáme se poctivě  :-)

Skupinová práce prvňáků a druháků

Protože stránky jednotlivých tříd navštěvují především "spádoví" žáci a jejich rodiče, byla by škoda se občas nepochlubit i zde, na společném školním prostoru, co se v ...
Více informací

Cesta kolem světa pokračuje

Tentokrát jsme zavítali do Itálie.
Někteří z nás tam už skutečně byli, někteří tušili, kde se Itálie nachází, všichni znali slavná italská auta Ferrari nebo Lamborghini, ...
Více informací

We speak English every day

Hlásíme se opět ze třetí třídy, abychom se s Vámi podělili o to, jak se nám daří v angličtině.
Během prvního pololetí jsme se toho dost naučili. Zvládli jsme natrénovat ...
Více informací

Projekt masopust

Projekt masopust

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při našem únorovém projektu Masopust. V rámci tohoto projektu se žáci 1. stupně dozvědí zajímavosti o tomto lidovém zvyku, naučí se zpívat masopustní písničky a vyrobí si nejrůznější masopustní pomůcky. Vyvrcholením bude masopustní průvod masek. Ten se uskuteční v sobotu  25. února v Mašovicích. Vycházet budeme v 9 hodin od základní školy a postupně budeme procházet obcí. Předpokládaný konec celé akce bude kolem 15:30 hodin. Vás rodiče prosíme o spolupráci při výrobě masek. Ve škole budeme s dětmi vyrábět různé květiny, věnečky, mávátka apod. Vás žádáme, abyste dětem pomohli s masopustní maskou.

Mělo by se jednat o tradiční veselé masopustní masky. Pro lepší inspiraci uvádíme několik příkladů: jakákoliv zvířátka, kominíci, turci, kašpárci a klauni, vodníci a jiné pohádkové postavy, strašáci, smrtky, babky s nůší i bez ní, nevěsty a ženichové, cikáni apod. Při výrobě, zakoupení nebo vypůjčení masky mějte, prosím, na paměti, že děti se budou pohybovat venku, musí tedy být pod maskou teple oblečené.

Děkujeme za spolupráci!

 

Plánované akce školy

31. 1. - předávání pololetního vysvědčení, konec vyučování v 11:30 hodin. Odpolední výuka odpadá, bude pouze gymnastický kroužek jako náhrada za čtvrtek 19. 1.  (od 11:45 - 12:30)
3. 2.   - jednodenní pololetní prázdniny
25. 2. - masopustní průvod obcí od 9:00 do cca 15:30 hodin.
9. 3.   - akce ve Středisku volného času Znojmo pro žáky 4. a 5. ročníku (8:00 - 12:00 hodin)
13. 3. - začínají jarní prázdniny
30. 3. - dopravní výchova na dvoře školy (přesný rozpis bude včas upřesněn)

Vánoční besídka

Po Vánocích děti provedly krátké ohlédnutí za tím, co se jim, myslíme, povedlo. Když měly zhodnotit, jaká tedy naše vánoční besídka byla, nejčastěji se objevovala tato ...
Více informací

Konzultační hodiny

V úterý 17. 1. proběhnou v naší škole konzultační hodiny. Rodiče mohou chodit po skončení odpoledního vyučování do 16:30 do jednotlivých tříd.

Divadlo Znojmo

Ve středu 11. ledna pojedeme do Znojma na divadelní představení Šípková Růženka. Odjezd jako vždy oběma ranními autobusy. Výuka bude probíhat podle rozvrhu od 3. vyučovací hodiny.

Stromeček

StromečekV úterý 20. prosince se všechny třídy sešly u školního vánočního stromečku, aby si předaly přáníčka a dárečky, zazpívaly koledy a popřály si krásné a kouzelné Vánoce. Fotogalerie z nadělování ve třídě I. (tj. u prvňáků a druháků) je ke zhlédnutí na stránkách třídy.
Věříme, že pro nás pro všechny bude letošní rok plný lásky, radosti a štěstí a budeme vždy ve zdraví s těmi, které máme rádi.

Vánoční tvoření

Vánoční tvořeníPoslední dny před Vánocemi byly na naší škole ve znamení vyrábění, tvoření, zdobení, vánočního cukroví a všudeznějících koled. Všechny třídy se na Vánoce připravovaly po svém. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak to šlo dětem z třetího ročníku, které vyrobily vánoční svícen, malý dáreček pro maminky a tatínky, papírovou ozdobu nebo blýskavého kapra.
Vánoční tvoření prvňáků a druháků můžete sledovat na stránce třídy I.

Výchovně vzdělávací program

Výchovně vzdělávací programV pondělí 19. prosince jsme se v dopoledních hodinách sešli v tělocvičně školy, kde jsme se v zajímavém hodinovém programu seznámili s historií, vznikem, vývojem a funkcí jednotlivých hodebních nástrojů. Pan Pavel Josef Macků, který nás seznámil se svou sbírkou nejrůznějších nástrojů, je bývalý učitel, kterého baví fyzika. Přes fyzikální zákonitosti se dostal až k hudebním nástrojům a ukázal nám, že zahrát si můžeme opravdu na cokoli. Pobavili jsme se například u hudební ukázky hrané na hadici od pračky nebo několik dřívek svázaných k sobě. Společně jsme si zazpívali za doprovodu loutny, lyry nebo například kory. Přednáška byla velmi poučná a některé z dětí se dokonce nechaly slyšet, že by se o vlastní vyrobu některého z nástrojů pokusily doma.

Od Tatier k Dunaju aneb cestujeme dál...

Tentokrát jsme nemuseli daleko a zavítali jsme k našim východním sousedům. Po prozkoumání naší vlasti a Velké Británie jsme jeden prosincový den strávili na Slovensku. Alespoň tedy ...
Více informací

Hola, hola, Praha volá!

 6. prosince se nás naše hlavní město konečně dočkalo!Na plánovaný celodenní výlet do Prahy spojený s návštěvou divadla Hybernia a prohlídkou předvánoční Prahy i s jejími ...
Více informací

Mikuláš

MikulášMik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čerty na guláš...
A zavítal také do mašovické školy, aby obdaroval hodné děti. A že jich v naší škole je! Někteří z nás si sice tak úplně jistí nebyli, ale všichni se ze svých hříchů dokázali vykoupit básničkou nebo písničkou. Zdravý balíček s ovocem a perníčky neminul nakonec nikoho. Jsme rádi, že do pekla nikdo nedošel, i když už tam měl namířeno :-)
Děkujeme páťákům za skvěle připravenou akci, kterou zvládli na podtrženou jedničku!

Pozvánka na Čertovský karneval

Pozvánka na Čertovský karneval

V pondělí 5. 12. od 13:45 do 15:00 proběhne v družině Čertovský karneval. Vítáme všechny malé čerty a anděly – masky čeká sladká odměna. Prosím rodiče dětí, které odchází domů dříve a chtějí se zúčastnit, aby napsali dětem zprávu do deníčku nebo na lístek.

Turistický kroužek

Turistický kroužekTuristický kroužek při ZŚ Mašovice zve děti na výlet do Znojma ve čtvrtek 17. listopadu, kdy se zúčastní Dne otevřených dveří radnice.
Sraz všech dětí je v 10:34 hodin na autobusové zastávce.
Návrat autobusem, odjezd ze Znojma, linka 817 ve 13:00 hodin.
Co vše můžeme navštívit, si přečtěte zde:
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/den-otevrenych-dveri-radnice-znojmo-41051/

DRACI Z MAŠOVIC

Vyleť, dráčku, do oblak,
zamávej nám z výšky,
usmívej se na děti
a mašovické stříšky...

Takhle nějak by mohla vypadat básnička, která by jednoduše ...
Více informací

28. 10. 1918

V pátek 28. 10. slavíme významný státní svátek, kdy si připomínáme 98 let ode dne vzniku samostatného československého státu. Je velmi důležité, aby si děti uvědomovaly historické souvislosti a v dnešní velmi často negativně naladěné společnosti dokázaly pojmenovat, ...
Více informací

Třeťáci cestují po světě

Všechny třeťáky v letošním školním roce bude provázet celotřídní projektová hra Cestujeme po světě.  Na začátku školního roku dostaly děti figurky, které budou poznávat svět a sbírat vlaječky prozkoumaných států. Děti mají k dispozici mapu světa, ve které si ...
Více informací

My English Diary

V pátém ročníku jsme si s dětmi založili osobní deníky v angličtině. Více

English day

English day

 

Úterý 18. října se stalo dnem anglickým, a to doslova na celé naší škole.

Již od samého rána měly paní kuchařky napilno. Připravovaly nám totiž typickou anglickou snídani. Děti ochutnaly ham and eggs, toasty, cereálie, arašídové máslo, pravou pomerančovou hořkou marmeládu, skotské sušenky, octové brambůrky a samozřejmě čaj s mlékem.

 

Ve všech třídách bylo rušno. Zpívaly se anglické písničky, poslouchali se Beatles a poznáme také hymnu Velké Británie God save the Queen. Ti nejmenší zahráli a zazpívali písničku o anglickém autobuse, ti starší se dozvěděli mnoho zajímavého o Londýnském požáru nebo anglických spisovatelích. Třeťáci upekli pravé nefalšované anglické muffiny podle anglického receptu. Sestříhali jsme video, na kterém malé kuchaře můžete zhlédnout.

V matematice jsme převáděli libry na koruny a počítali vzdálenosti mezi městy. Celý den jsme završili výrobou mapy Velké Británie a červeného doubledeckeru, které nám na školní chodbě budou připomínat to nejdůležitější, co je ve Velké Británii k vidění. Žáci 4. a 5. ročníku si v hodině matematiky a přírodovědy vyhledávali zajímavé informace o Anglii (např. již zmíněné převody měny, vzdálenosti mezi městy, nejvyšší horu, nejdelší řeku atd.). Na závěr si v pracovních činnostech vytvořili magické Londýnské oko. Kromě spousty důležitých slovíček jsme si odnesli zážitky ze společné práce, při které jsme museli vyhledávat, spolupracovat a komunikovat jako praví angličtí gentlemani. Podle reakcí dětí, spokojeného pomlaskávání u snídaně a svačinky, rozesmátých tváří a hodnocení v dalších hodinách můžeme říct, že jsme si celý den užili na sto procent, a i když nás kromě typické anglické snídaně provázelo také typické anglické počasí (čti pršelo a byla mlha), English Day se povedl na podtrženou jedničku.


 

Logická olympiáda 2016

Mensa ČR již devátým rokem pořádá soutěž Logická olympiáda. Jejím cílem je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku. Soutěž samotná nevychází jen ze ...
Více informací

We speak English every day

Hlásíme se opět ze třetí třídy, abychom se s Vámi podělili o to, jak se nám daří v angličtině.
Během prvního pololetí jsme se toho dost naučili. Zvládli jsme natrénovat ...
Více informací

Nástěnka

19. 12. - 4 vyučovací hodiny, vánoční besídky ve třídách
20.12., 21. 12. Ředitelské volno
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy