Login

Úvod ZŠ Mašovice

Základní škola Mašovice - rodinná malotřídní škola

 Základní škola Mašovice se nachází uprostřed nádherné přírody Národního parku Podyjí. Škola  je umístěna v centru vesnice a díky výborné spolupráci se zřizovatelem  (Obcí Mašovice) je nyní nově zateplena, opravena fasáda a společně s kostelem a farou patří k dominantám obce.

   V přízemí dvoupodlažní budovy školy se nachází šatna, jídelna s kuchyní a skladem potravin, ředitelna se sborovnou, dva kabinety a sociální zařízení s úklidovou místností.  V 1. patře pak jsou dvě třídy, družina, kabinet Hv, sociální zařízení, knihovna a třída určená k výuce tělesné výchovy. Každá ze tříd je vybavena novými žákovskými stoly se židlemi a  interaktivní tabulí s dataprojektorem. Ve škole mají žáci a učitelé kromě jiných pomůcek  k dispozici 15 počítačů s mnoha interaktivními programy pro usnadnění výuky. Škola je zapojena do projektu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“, díky němuž byla obnovena počítačová technika a poté byla škola kompletně zasíťována.

   Mašovická škola má v názvu vzdělávacího programu Tvořivá rodinná škola. Na škole probíhá výuka ve třech třídách, škola je malotřídní a má vskutku rodinný charakter. Žáci dojíždějí  i z okolních obcí Bezkov, Podmolí a Lukov.  Učitelé, žáci i rodiče se spolu většinou důvěrně znají, je zde atmosféra přátelského soužití starších i mladších žáků.V  menším počtu dětí se kolektivy utváří daleko snadněji, žáci spolu tráví také na vesnici daleko více času i mimo školu. Dobrá atmosféra školy a kamarádské  vztahy mezi dětmi znamenají téměř nulový výskyt nežádoucích jevů, které jsou na velkých školách běžné – kouření, drogy, šikana aj.

   I když dvě třídy fungují se sloučenými ročníky, žáci si na systém střídání činností rychle zvyknou a naopak se naučí větší samostatnosti,umějí  si sami poradit při problému,  za což si naše žáky chválí na druhém stupni, kam přecházejí. Mnoho žáků  školy také odchází  na gymnázium, kam bez problémů bývají přijati a patří zde mezi ty nejlepší.

Výuka i mimoškolní aktivity na mašovické škole jsou zaměřeny především

- na přírodovědné a turistické  činnosti (snažíme se žít v souznění s přírodou, která nás obklopuje, poznáváme ji,  žáci se po vyučování např. mohou starat o zvířata v blízké  kozí farmě, fungují společné sobotní či nedělní výlety)

- na výuku cizích jazyků (i v nabídce mimoškolní činnosti je kladen důraz na anglický jazyk, zúčastníme se v budoucnu projektů, kde budeme moci cizí jazyk uplatnit, plánujeme výjezdy našich učitelů i žáků do zahraničí)

- na estetické činnosti (škola je nositelem kultury na vesnici, připravujeme 3x ročně vystoupení pro rodiče a občany, kde hrajeme s žáky divadlo, fungují kroužky ručních prací, flétnový, pěvecký kroužek pro žáky i Mašovický pěvecký soubor pro rodiče a bývalé žáky)

   Od února 2004 je mašovická škola zapojena do sítě Tvořivých škol. Při výuce to znamená upřednostňování činnostního učení a multisenzoriální přístup k žákům. Žáci jsou vedeni k vlastnímu úsudku a objevování a především ke komunikaci mezi sebou navzájem. Naše základní škola byla centrem činnostního učení, v dalekém okolí patřila k prvním, které se do sítě těchto škol přihlásily, uskutečňovala se zde školení a také ukázkové hodiny pro učitele z jiných škol.

Nástěnka

ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy