Login

Aktuálně z naší školy

ROZVRHY ONLINE VYUČOVÁNÍ od 2. do 6. listopadu

Vážení rodiče, zde naleznete rozvrh online vyučování na příští týden.
Ve středu 4. listopadu nepůjde v Mašovicích od 9:00 hodin proud, proto výuka v tento den nebude pro žáky 2. až 5. ročníku. Prvňáčci svou výuku od 8 hodin stihnou.

  1. ročník 

pondělí  čtvrtek   8:00 - 8:30 - ČJ 

                                 8:30 - 9:00 - M 

pátek                     8:00 - 8:30 - ČJ 

                                 8:30 - 9:00 - AJ 

  1. ročník 

po, út, čt                   9:00 – 9:45 - ČJ 

                                10:00 – 10:45 – M 

pátek                       8:00 - 8:30 - ČJ

                                9:00 – 9:30 - AJ
 

  1. ročník 

po, út, čt                  9:00 – 9:45 – M 

                                10:00 – 10:45 - ČJ 

pátek                       9.00 - 9:45 - AJ 

  1. ročník 

pondělí                    09:45 – 11:00 - ČJ + M 
                               
                               12:45 - 13:15 - Vlastivěda

úterý                       09:45 – 11:00 - ČJ + M 

                               12:45 - 13:15 - Přírodověda

středa                     není vyučování

čtvrtek                    09:45 – 11:00 - ČJ + M 

pátek                      10:00 -  11:00 - AJ

  1. ročník 

pondělí                    11:00 – 12:15 - ČJ + M 

                               12:45 - 13:15 - Vlastivěda

úterý                        11:00 – 12:15 - ČJ + M 

                               12:45 - 13:15 - Přírodověda

středa                     není vyučování       

čtvrtek                    11:00 – 12:15 - ČJ + M 

pátek                      od 11:00 - AJ

Stravování

Pokud budete chtít, aby se vaše dítě v době distanční výuky stravovalo ve školní jídelně, je nutné jej přihlásit telefonicky vždy den předem do 10 hodin. Kontakt naleznete v záložce Školní jídelna. Ostatní děti mají obědy automaticky ohlášené.

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,

věnujte pozornost těmto informacím, které se týkají distančního vzdělávání nařízeného od středy 14. října včetně. Na přípravu máme minimum času, proto buďte, prosím, tolerantní a dodržujte těchto pár bodů, které nám pomůžou situaci co nejlépe zvládnout:

1. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

2. Stále nemáme přihlášeny všechny žáky do systému Microsoft Teams. Abychom byli schopni zahájit online výuku, je nutné, abyste své děti zaregistrovali nejpozději do čtvrtka 15. října. Přístupové údaje jsme všem rozdali s detailními informacemi.

3. Během následujících dvou dnů vypracujeme rozvrh hodin, který bude platit od pondělí 19. října a kdy se s dětmi budeme setkávat online. Je třeba zohlednit nařízení vlády (např. nepřekračovat 2 hodiny online denně), výuku mladších i starších sourozenců, technické možnosti rodin atd. Rozvrhy hodin budou od čtvrtka k dispozici na stránkách školy a stránkách tříd.

4. Rozvrh hodin bude provizorní, v případě, že by se nařízená opatření protáhla, je možné, že dojde k úpravám.

5. V pátek 16. října proběhne zkušební online hovor s jednotlivými třídami, kdy doladíme technické záležitosti a případné obtíže. Prosíme všechny žáky, aby byli u svých počítačů od 7:45 hodin a vyčkali na hovor. Mladší děti budou potřebovat asistenci rodičů.

6. Důrazně prosíme všechny rodiče, aby denně sledovali stránky svých tříd, kde budete mít pro kontrolu přehled učiva a úkoly, které budou děti plnit samostatně. Nejdůležitějším informačním kanálem budou ale Teams, kde budeme s dětmi komunikovat každý den online, abychom minimalizovali zátěž pro rodiče.

7.  Při přihlášení do Teams doporučujeme používat vyhledavač Google Chrome. Do telefonů a tabletů je potřeba aplikace, kterou Vám systém přímo nabídne.

8. Do konce tohoto týdne mají děti zadánu a vysvětlenu práci, vše najdete na stránkách jednotlivých tříd. Prosíme rodiče 1. až 3. ročníků, aby sledovali  už dnes třídní stránky.

9. Připomínáme postup při přihášení (v případě, že už máte nové heslo):

- Microsoft 365 přihlášení

- Zadat jméno a heslo

- najít si ikonku T (Teams), odkliknout

- čekat na hovor

10. Potvrzení OČR bude vydávat ve škole paní ředitelka v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do 14:30 hodin.

Výuka v pátek 25. 9.

Vážení rodiče, 
v pátek 25. září bude výuka na naší škole probíhat řádně podle rozvrhu. Ředitelské volno mít nebudeme.

Kroužky v letošním školním roce

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a po vyhodnocení zhoršující se epidemiologické situace jsme se rozhodli v letošním školním roce kroužky prozatím nenabízet. Pokud se situace zlepší, kroužky ve škole opět začnou fungovat.

Děkujeme za pochopení.

Chronicky nemocné děti - aktualizace doporučení

Vážení rodiče,

přinášíme Vám aktuální informaci schválenou epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020:

V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) nově toto potvrzení nevydává pediatr, ale zákonný zástupce dítěte. Ten předloží škole Čestné prohlášení, ke kterému může na základě svého rozhodnutí přiložit kopii zprávy zodborné poradny, kam dítě s tímto onemocněním dochází.

Vzor čestného prohlášení ukládáme do dokumentů, kde je k dispozici ke stažení.

ROUŠKY

Vážení rodiče,

z nařízení vlády budou muset od čtvrtka 10. září všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách školy nosit roušky. 
Ve třídách si děti budou roušky odkládat do sáčků, v šatnách, na chodbách a při přesunu do jídelny budou mít roušku nasazenou.

Děkujeme za pochopení!

Režim školy

Příchod žáků do školy:                                     7.30 h  

Příprava na vyučování:                                     7.30 h – 7.45 h

 

1. vyučovací hodina:                                         7.45 h – 8.30 h

2. vyučovací hodina:                                         8.40 h – 9.25 h

3. vyučovací hodina:                                         9.45 h -  10.30 h

4. vyučovací hodina:                                         10.40 h – 11.25 h

5. vyučovací hodina:                                         11.35 h – 12.20 h

 

Odpolední vyučování:                                       11.55 h – 12.40 h

                                                                         12.45 h – 13.30 h

Malé přestávky trvají 10 minut, velká 20 minut, odpolední přestávka je kvůli odjezdu autobusu pětiminutová.

 

Účast rodičů při slavnostním zahájení školního roku

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku proběhne pouze za účasti rodičů dětí prvního ročníku a nově příchozích žáků do naší školy.
Prosíme rodiče prvňáčků, aby byli vybaveni rouškou, kterou budou muset mít při vstupu do třídy.
Děkujeme!

DRUŽINA NOVĚ

DRUŽINA NOVĚ

Vážení rodiče,

nadcházející školní rok nám možná přinese mnoho nečekaného, ale jednu důležitou a pro vás jistě příjemnou novinku vám přinášíme i my. Naše školní družina bude v letošním roce rozšířena o jedno oddělení tak, aby se dostalo na všechny zájemce z řad dětí. Zároveň bude provozní doba prodloužena do 15:45. Podmínkou pro přijetí bude pouze vyplněný a odevzdaný Zápisní lístek, bez něj dítě nebude družinu moci navštěvovat ani výjimečně. Doporučuji proto Zápisní lístek odevzdat i v případě, že budete chtít družinu využívat jen občas. Druhé oddělení povede paní vychovatelka Potácelová a bude fungovat do 14:30, poté se obě oddělení sloučí. Měsíční platba zůstává stejná. Další podrobnější informace obdržíte společně se Zápisním lístkem 1. září.

Těšíme se na všechny děti, vaše paní vychovatelky Olga Březovská a Eva Potácelová.

 

Začátek školního roku

Začátek školního rokuMilé děti, vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a my brzy opět usedneme do školních lavic. 

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku v 8:00 hodin v tělocvičně školy za účasti pana starosty a rodičů žáků 1. ročníku a nově příchozích žáků.
Předpokládaný konec vyučování bude kolem 9. hodiny.

Ve středu budou probíhat třídnické práce, konec vyučování v 11:20 hodin.

Ve čtvrtek a v pátek už bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin, děti budou mít pouze 4 vyučovací hodiny.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv ZŠ Mašovice

Výuka za časů coronaviru

 

   Škola v Mašovicích vzdělává v současné době necelých 50 žáků prvního stupně.

Naše škola je mezi veřejností známá svou rodinnou a přátelskou atmosférou. Plní významnou funkci v kulturním životě v obci, téměř všechny děti bez výjimky se během školního roku zapojují do spousty veřejných akcí v obci, několikrát do roka škola pořádá hojně navštěvovaná a vždy pečlivě a s láskou připravovaná vystoupení pro veřejnost, při kterých děti baví nejenom své rodiče, ale také starší spoluobčany, mnoho přátel školy i bývalých žáků. Pěvecká, gymnastická i divadelní představení v češtině i angličtině jsou vyhlášená i v přilehlých obcích, z nichž děti do škol dojíždějí.

   V této nelehké době velmi svižně naše škola zareagovala na potřeby dětí a rodičů. Naše žáky jsme pravidelně vzdělávali prostřednictvím videovýuky po skupinkách již od března, kdy se po prvňáčcích a druháčcích postupně zapojily i další ročníky.

V době, kdy velké školy teprve začínaly s videovýukou svých žáků, měli jsme na naší škole za sebou už spoustu hodin online. Děti tak denně viděly své paní učitelky z českého jazyka, matematiky i anglického jazyka a také sebe navzájem, což bylo pro ně velkým povzbuzením, protože neztratily sociální kontakt. Videovýuka byla zpestřena online kvízy, prezentacemi, hlasovými zprávami nebo interaktivními pracovními listy. Výukové materiály většina učitelek obětavě rozvážela i dětem do Lukova, Podmolí a Bezkova.

   Jsme velmi rádi, že nás podpořili také rodiče žáků, kteří pro své děti zajistili notebooky, telefony a sluchátka, pravidelně se školou komunikovali, s dětmi pracovali  a povzbuzovali  nás. Věříme, že díky spojenému úsilí pro nás návrat do školy bude o něco jednodušší a zameškané učivo minimální. Snad jsme se tedy s nelehkou situací vyrovnali se ctí!

English day

English day
Středa 18. prosince proběhla na naší škole ve znamení angličtiny.

Od rána do školy proudili žáčci oblečení v modrých kalhotách a bílém tričku, aby si vyzkoušeli, jaké by to bylo nosit jednotnou školní uniformu.

Ráno jsme se sešli všichni společně v jedné třídě, kde už na nás čekali páťáci, kteří si v hodinách informatiky a anglického jazyka připravili powerpointové prezentace o slavných osobnostech anglických nebo amerických dějin. Většině páťáků se velmi pěkně podařilo shrnout ty nejdůležitější informace například o kapele Beatles, spisovatelce J. K. Rowlingové, královně Alžbětě II. a dalších. Nebylo vůbec jednoduché informace podat tak, aby děti zaujaly mladší spolužáky a ti všemu porozuměli. Jak ale ukázaly výsledky zábavného kvízu, odnesli si všichni spoustu zajímavých informací

Odměnou za soustředění při vstřebávání informací nám byla chutná anglická snídaně, kterou nám paní kuchařky naservírovaly ve školní jídelně. Děti ochutnaly ham and eggs, toasty s pomerančovou marmeládou, arašídové máslo, karamelové máslo s čokoládovými hoblinkami, octové brambůrky i čaj s mlékem. Nezbylo vůbec nic, takže jsme si jisti, že až děti na druhém stupni navštíví například Londýn a budou mít možnost být ubytovaní v hostitelské rodině, budou připraveni na to, co k snídani dostanou, a že jim bude chutnat.

Po snídani nás čekala nejtěžší část dne, a  to pečení muffinů s čokoládou. Celým postupem nás opět provedli páťáci, kteří mladší spolužáky anglicky učili názvy jednotlivých ingrediencí, které jsme postupně zpracovali v těsto. Všechny děti se vystřídaly u míchání i naplňování formiček. Výsledek se na první pohled krásně vydařil. Jak ale muffiny chutnají, budeme mít možnost posoudit zítra během velké přestávky, kdy si děti výsledek svého snažení snědí ke svačince.

Ve druhé části vyučování se děti dohodly na společných výstupech, které vytvoří. Prvňáčci vyrobili vlajku Velké Británie, o které už teď víme, že se jí říká Union Jack. Druháci společně nakreslili a vystřihli pexeso. Třeťáci a čtvrťáci pracovali na Bradavicích Harryho Pottera a páťáci vytvořili prostředí z Knihy džunglí s hlavními postavami příběhu.

Poslední vyučovací hodinu jsme se sešli v tělocvičně, abychom si svoje projekty představili a společně zazpívali písničky Father Christmas a My Bonnie is over the ocean.

Jsme velmi rádi, že si děti tento netradiční způsob vyučování užily, prakticky si vyzkoušely upéct oblíbený moučník podle anglického receptu, ochutnaly alespoň částečně to, co je pro Brity u snídaně typické, a společně byly schopny vytvořit zajímavý projekt. Pokud vše půjde podle plánu, ve druhém pololetí si obdobnou akci zopakujeme a budeme se tentokrát věnovat němčině. 

Fotogalerie

Vánoční besídka

Vánoční besídkaVe čtvrtek 12. prosince jsme se jako již každý rok před Vánocemi sešli v sále OÚ v Mašovicích, abychom si zkrátili nekonečné čekání na Ježíška a potěšili všechny rodiče a přátele školy příjemnou hodinkou plnou tance, zpěvu, básniček i divadla. 
Všechny děti celý prosinec pilně trénovaly a nacvičovaly, aby se na mašovickém pódiu blýskly. A že se jim to povedlo!

Diváci v sále tleskali prvňáčkům i duháčkům, kteří si se svou paní učitelkou připravili pásmo tanečků a básniček, i veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi.

Děti třetího a čtvrtého ročníku zase překvapily všechny přítomné v sále svým anglickým divadlem Cinderella. Kromě náročného anglického textu zazpívaly také spoustu českých písniček z pohádky O Popelce a zatančily několik tanečků. Jejich herecké výkony, angličtina i nadšení si vysloužily zasloužený dlouhý potlesk.

Páťáci svým pásmem Vánoční poutník přivedli všechny diváky v sále k zamyšlení nad skutečným významem Vánoc, který nabádá k návratu k tradici, pokoře a rozjímání.

V průběhu večera zaznělo několik písní pěveckého kroužku, jako například Půlnoční, Vondráši, Matóši, Mějme se rádi a další.

Součástí besídky byl také tradiční vánoční jarmark, kde si rodiče dětí měli možnost zakoupit výrobky, na kterých žáci naší školy pracovali v průběhu prosince. 

Celá vánoční besídka se nesla v přátelském duchu, děti si vystupování moc užily, my učitelé jsme byli pyšní na to, jaké máme šikovné žáky, a věříme, že Vy, rodiče, jste pyšní na to, jak šikovné Vaše děti jsou!

Přejeme Vám všem krásné a kouzelné Vánoce, klid a pohodu v kruhu Vám nejbližších, dětem radost z dárečků i pohádek a nám všem do nového roku hlavně pevné zdraví, abychom se společně setkali zase za rok!


Co je English day?

Co je English day?


Celoškolní projekt English day neboli Anglický den jsme pro děti naplánovaly na závěrečný předvánoční týden. Níže se dočtete, na co je zaměřený a co se při něm děti naučí.

Tento projekt je zaměřený na aktivní získávání informací o Velké Británii a prostupuje všemi předměty.

Cílem je získání povědomí o anglické kultuře a školství, o životě v rodinách, významných památkách a osobnostech. Žáci budou pracovat ve skupinkách, spolupracovat napříč ročníky. Vše si vyzkoušejí, ochutnají, vytvoří.

Pro všechny žáky připravíme typickou anglickou snídani. Děti si vypijí čaj s mlékem a vyzkoušejí něco z typických anglických jídel – ham and eggs, toasty s pomerančovou marmeládou nebo arašídovým máslem, octové brambůrky, sušenky a jiné. Děti nemusejí mít tento den do školy svačinku.

Žáci pátého ročníku seznámí mladší spolužáky prostřednictvím powerpointových prezentací s nejvýznamnějšími osobnostmi anglických (amerických) dějin a jejich znalosti ověří pomocí zábavného kvízu. Na svých prezentacích pracují průběžně v hodinách informatiky.

Součástí projektového dne bude také příprava čokoládových muffinů a anglických máslových sušenek, při které se naučíme spoustu nových anglických slovíček týkajících se jídla, surovin a pracovních postupů.

Naučíme se všichni společně několik nových písniček v anglickém jazyce a spoustu slavných anglických písní si také poslechneme.

Na závěr dne si každá třída zvolí svůj vlastní praktický výstup, který předvede všem žákům školy.

Prosíme, aby děti v tento den přišly do školy v modrých riflích a bílém tričku. Vyzkoušíme si tak prakticky, jak by to vypadalo, kdybychom ve škole měli uniformy. Děti budou potřebovat pouze pozdro.

Projekt je naplánován na 5 vyučovacích hodin, poté výuka končí. Pěvecký kroužek tento den není.

Tajemství lesa

Tajemství lesa

Letošní téma školy, "Krajina mého domova", nás podnítilo k vytvoření třídního projektu "Tajemství lesa". Rozhodli jsme se opustit školní lavice a prozkoumat les v okolí naší obce. Děti se moc těšily a počasí nám přálo. Jak už to na podzim bývá, les se zpočátku schovával v mlhavém oparu, což ale nikomu z nás nepřekáželo v plnění nejrůznějších úkolů. Než jsme vyrazili, poslechli jsme si pohádku O Kaštánkovi. V terénu jsme se učili poznávat lesní stromy, keře a jejich plody. Ve skupinkách jsme se pokusili napsat a namalovat, co patří k lesu. S pomocí klacíků a listů skládali prvňáčci známá písmena a druháčci slova. Vysvětlili jsme si, co znamenají letokruhy a pokusili jsme se je nakreslit a také spočítat. Z přírodnin jsme vytvářeli obrázky a úkryty pro živočichy nebo lesní skřítky. Každá skupina vymyslela a připravila pro ostatní děti jednu pohybovou aktivitu, skoky a slalom mezi přírodninami, posilování a běh. Na závěr projektu jsme si společně vyrobili podzimní věnec z listů.

Kyselý déšť a rostliny

Kyselý déšť a rostliny

V hodině přírodovědy jsme se pokusili odpovědět na otázku: Jak působí tzv. kyselý déšť na rostliny. Vysvětlili jsme si význam tohoto pojmu a pustili jsme se do pokusu. Vytvořili jsme tři skupiny, přičemž každá skupina si na školním pozemku vyryla jednu rostlinku, kterou zasadila do malého květináče. Připravili jsme si tři různé zálivky, mírně kyselou - A, vodu – B a silně kyselou – C. Rostliny jsme zalili a během týdne pozorovali. Zjistili jsme, že rostlina v silně kyselé půdě nedokázala růst, uvadla a uschla. Nejlépe se samozřejmě dařilo rostlince zalévané pouhou vodou.

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

DÝŇOVÁ STEZKA
V pátek 18.10.2019 se konala v Mašovicích dýňová stezka. Tuto akci organizovala Obec Mašovice a
ZŠ Mašovice. Účastníci měli sraz v 18:00 za budovou školy u hřiště. Zde čekalo na děti a občany občerstvení tematicky zaměřené (dýňová polévka, různé sladké a slané pečivo, čaj). Děti ze školy i mnozí občané připravili výzdobu a vyřezané dýně. Lampionový průvod se vydal vesnicí a všichni obdivovali nápaditou a na mnohých místech i strašidelnou výzdobu. I po cestě průvod potkával strašidla (strašidly se na chvíli staly jak školní děti, tak i bývalí žáci školy). Vyvrcholením akce byl strašidelný dům u hospody, kde děti plnily úkoly. Za splnění dostaly žeton, za který obdržely občerstvení. Akce byla velmi zdařilá. Poděkováním patří nejen organizátorů ale i paní hospodské, která akci sponzorovala.

Žáci 5. ročníku

DRAKIÁDA

DRAKIÁDAVe středu 2. října jsme v dopoledních hodinách zamířili na kopec v Mašovicích, abychom zkrotili své barevné, ale mnohdy neposlušné papírové draky. Někomu se dařilo více, někomu méně. Mnoho draků na nás shlíželo z pěkné výšky, pár draků si oblíbilo orání v poli, poznali jsme také velmi odolné draky, kteří jen co se vznesli, hned zase padali k zemi. Nám to ovšem nevadilo, celou akci jsme si užili, protože se nesla v přátelském duchu. Obloha byla na pár okamžiků krásně barevná a my si odpočinuli od psaní a počítání. Takl zase za rok, draci!

Třídní projekt - "Měla babka čtyři jabka"

Třídní projekt -

První říjen byl u prvňáčků a druháčků velkým jablíčkovým dnem. Jablka přinesená dětmi provoněla celou naši třídu. Děti se v průběhu školního dne aktivně zapojovaly do nejrůznějších činností. Nechybělo počítání, psaní a doplňování, vaření a ochutnávání, tancování, malování ....

 

Moc nás potěšilo, že se do projektu zapojili i někteří rodiče a společně s dětmi Kubíkem, Leničkou a Lucinkou napekli vtipné a zároveň vynikající cukroví, jablečné řezy a muffinky. Po všech dobrotách se jenom zaprášilo. Vážíme se toho a DĚKUJEME. 

 

Během dne jsme také ocenili nepostradatelnou pomoc obětavé paní Auerové, která nám pomáhala se strouháním a krájením jablíček, vždy dobře poradila a také nachystala a umyla po nás veškeré špinavé nádobí. Také děkujeme.

Jazyková výuka na naší škole

Jazyková výuka na naší škole

Základní škola v Mašovicích patří sice mezi ty menší co do počtu žáků, přesto ale v ničem nezaostává za velkými znojemskými školami. Děti se od prvního ročníku kromě čtení, psaní a počítání začínají seznamovat s anglickým jazykem. Postupně se časová dotace zvyšuje až na tři hodiny týdně. Kromě běžných hodin děti "narážejí" na angličtinu také v hodinách tělocviku, výtvarné nebo hudební výchovy.

   V loňském školním roce úspěšně vykonalo pět našich žáků pátého ročníku mezinárodní jazykovou zkoušku, což naší školu řadí v průměru k celkovému počtu žáků na přední příčky mezi školami v našem okrese. 

   V letošním školním roce navážeme na již započatou tradici anglického divadla na vánočních besídkách. V průběhu roku pro děti chystáme anglický a nově také německý projektový den. Žáci naší školy mají navíc možnost navštěvovat kroužek německého jazyka od 3. ročníku. Při přechodu žáků na vyšší stupeň jsou pak na druhý cizí jazyk již připraveni.

OVOCE DO ŠKOL

OVOCE DO ŠKOLV rámci projektu Ovoce do škol dostávají děti každý týden ke svačince různé druhy ovoce.

K blížícímu se vysvědčení dostala naše škola velký koš ovoce, které paní kuchařky zpracovaly na dopolední svačinku, kterou si dnes děti zpestřily svůj jídelníček.

Děti ochutnaly mango, meloun, grep, pomeranč, kiwi, ananas i papáju.

Děkujeme!

Den dětí

Den dětí

V pátek 31. 5. odpoledne proběhl ve škole Dětský den. Děti svůj svátek opět oslavily různými hrami a soutěžemi. Vyzkoušely si například třídění víček, hod na koš, plnění kelímku vodou, poslepu stavěly komín z kostek nebo třeba překonávaly překážkovou dráhu s míčkem na lžíci. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. Po splnění všech devíti disciplín dostaly děti balíček dobrot a drobností a nechyběla ani zmrzlina.

Besídka ke Dni matek

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 16.5. se konala ve vyzdobeném sále  besídka ke svátku našich maminek.
Žáci 1. ročníku maminkám a babičkám zatancovali a přednesli vtipné básničky a  předali jim vlastnoručně vypěstovanou květinu v květináči.  
2. a 3. ročník si připravil  pěknou dramatizaci „Rozhádaná písmenka“,  pěvecký kroužek potěšil posluchače několika písněmi, dvě z nich byly z autorského pera p. ředitelky.  Většina děvčat na naší škole je zapojena v kroužku gymnastiky, p. učitelka  nacvičila s dětmi gymnastickou sestavu za doprovodu hudby inspirovanou pohádkovým příběhem Alenka v kraji divů a za zrcadlem.
Žáci 4. a 5. ročníku pak zahráli dramatizaci – měla název „Tři krátké pohádky o jednom drakovi“ , kde se nám představily  tři charakterově  různé princezny (jednu z nich si zahrál dokonce Honzík Hřebeský),  ale taky tři králové – koktající (Matěj Jelínek) či šišlající (Matyáš Foit). V roli draků excelovali Jiří Maxera a Filip Škrdla. V závěru besídky všechny děti předaly maminkám dárečky – svoje fotografie s kytkou v ruce ve zhotoveném  rámečku.  

Žáci naší školy hrají často divadlo,  podle ohlasů  na velmi dobré úrovni. Na některých školách se této činnosti nevěnují vůbec. Je to velká škoda, vytváří se zde a tmosféra spolupráce mezi dětmi, spoluzodpovědnost, formuje se dobrý kolektiv. Děti se zbavují zábran vystupovat na veřejnosti, při nácviku se učí toleranci, ale také kázni. Zažívají spolu nezapomenutelné chvíle, na které po letech rády vzpomínají.

Vánoční besídka

Vánoční besídka

V podvečer 6. prosince se v sále OÚ v Mašovicích sešli všichni žáci naší školy se svými rodiči i prarodiči na již tradiční vánoční besídce.

Program byl velmi bohatý a již podruhé byl obohacen o vánoční jarmark, na kterém si příchozí mohli zakoupit nejrůznější vánoční výrobky dětí.

Ty si pro své rodiče připravily různá vystoupení.

Prvňáčci přispěli pásmem básniček a veselým vánočním tanečkem.

Děvčata druhého a třetího ročníku předvedly gymnastické pohybové pásmo na téma Sněhové vločky a moderní taneční vystoupení. Jejich spolužáci se na chvíli přeměnili v loupežníky a zatancovali na písničku Pod dubem, za dubem.

Čtvrťáci a páťáci sklidili obrovský úspěch za dramatizaci známé pohádky Mrazík, kterou obohatili o několik soudobých rekvizit a mnohokrát tak rozesmáli celý sál.

K příjemné vánoční atmosféře přispělo také vystoupení pěveckého kroužku a závěrečná písnička Beránku náš byla krásnou tečkou za přijemně stráveným večerem, při kterém nebylo možné přehlédnout, s jakou radostí děti vystupují, jak bezproblémově spolupracují a navzájem se povzbuzují.

Všem spoluobčanům přejeme za všechny děti krásné a pohodové vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších v té nejpohádkovější atmosféře!

100 let republiky

100 let republiky

Česko má narozeniny, my máme přání jediný, stěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.

Takovou příležitost, jako byla oslava 100 let založení republiky, jsme si u nás na škole nemohli nechat ujít.

100 let - to už je totiž ušlapaný pořádný kus cesty.

Máme se všichni dobře. Neumíráme hlady, neválčíme, máme kde bydlet, můžeme chodit do školy, můžeme cestovat, můžeme říkat, co si myslíme, můžeme mluvit česky, máme léky, hračky, povinnosti, ale i práva.

Ne vždycky tomu tak ovšem bylo. Jaký byl tedy náš cíl?

Uvědomit si, že bychom za to, co máme, měli být vděční. A také si vzpomenout na ty, kteří nám k tomuto dopomohli. Celý den jsme pracovali ve skupinkách, na všem jsme se museli domluvit, vše jsme museli vykomunikovat. A práce se dětem opravdu velmi dařila.

Prošli jsme stručně dějiny od úplného počátku. Ke každému období jsme měli naplánovanou jednoduchou praktickou úlohu. Kreslili jsme pověsti, skládali Karlštejn, zpívali Řekl lásko má, já stůňu, vyráběli pečeť pro Karla IV., učili se proroctví kněžny Libuše nebo praotce Čecha, porovnávali mapu monarchie a republiky. Vytvářeli jsme československý slovníček, kreslili jsme logo projektu, dokreslovali významné osobnosti, diskutovali nad českým školstvím jako páni ředitelé a paní ředitelky a vytvořili jsme náš národní strom lípu. Z barev našeho oblečení jsme sestavili vlajku České republiky. Povídali jsme si o nejdůležitějších osobnostech našeho státu, zpívali hymnu i oblíbenou písničku T. G. Masaryka - Ach synku, synku.

Během celého dnes jsme si užili spoustu legrace, dozvěděli se spoustu nového, vyzdobili třídu i školu a 100. výročí jsme tak oslavili se ctí.

 

Škola má narozeniny, my máme přání jediný....

 V pátek 15. června měli možnost zavzpomínat rodiče, prarodiče, učitelé a přátelé školy na doby dávno i méně dávno minulé. Naše škola v letošním roce oslavila krásných 111 let své existence.

 

Žáci se svými učitelkami se proto letos snažili svou tradiční akademii na závěr školního roku zaměřit na vzpomínky. Na ty více i méně příjemné.

 

Při přípravě jednotlivých vystoupení a scének jsme si užili spoustu legrace a humor a nadsázka byly naším společným prostředkem vedoucím k cíli. A do cíle letošního školního roku jsme snad dorazili se ctí. Po cestě jsme se zastavili u tatíčka Masaryka, zažili jsme školu první republiky, oslavovali jsme Lenina, sbírali céčka, učili se rusky, účastnili se spartakiády a mnoho dalšího.

 

I když jsme malá školička, máme zde velmi šikovné děti, které sportují, zpívají, tancují, hrají a pomahají si. A jsou schopny pro své rodiče nacvičit dvouhodinové vystoupení, při kterém jsou nám všem odměnou rozesmáté tváře v sále.

 

A co k tomu ještě dodat? Snad jen přání krásných a prosluněných prázdnin pro všechny naše děti, paní učitelky a pro vás všechny, kteří máte k naší škole blízký vztah.

A co popřát naší škole?

 

Škola má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdrááví, štěstí zdrááví, hlavně to zdraví!

Oslavy 111. výročí založení ZŠ Mašovice

V minulém roce tomu bylo přesně 110 let od vzniku naší základní školy. Vzhledem k opravám sálu obecního úřadu jsme se rozhodli slavnosti přesunout na letošní rok a oslavit tak společně symbolické ...
Více informací

Od Tatier k Dunaju aneb cestujeme dál...

Tentokrát jsme nemuseli daleko a zavítali jsme k našim východním sousedům. Po prozkoumání naší vlasti a Velké Británie jsme jeden prosincový den strávili na Slovensku. Alespoň tedy prstem po mapě a ...
Více informací

Nástěnka

Od středy14. října je nařízena distanční výuka na všech základních školách. Mimořádná opatření platí prozatím do 1. listopadu.
obrázek
26. - 30. října
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy