Login
Položek: 1-10 z celkem: 315   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Archiv

Gymnastické závody

V pátek 23. června proběhly na naší škole první gymnastické závody mladších žákyň, které navštěvují gymnastický kroužek. Děvčata soutěžila s připravenou gymnastickou sestavou, kterou ohodnotila nejenom porota, ale potleskem také diváci z řad dětí. Oceněná děvčata vidíte ve fotogalerii. Gratulujeme!

Miniolympiáda

Poslední akcí školy v tomto školním roce byla tradiční miniolympiáda, která se uskutečnila dva dny před vydáváním vysvědčení.

V pondělí 26. června vyrazila celá škola k Andělském mlýnu, ...

Mašovická pouť

Mašovická pouť
V neděli 25. června v Mašovicích probíhala tradiční Jánská pouť, na které nechyběl ani pěvecký kroužek naší školy. Tímto vystoupením jsme završili kulturní příspěvky v obci, na kterých v průběhu roku naše děti již roky vystupují, ať už jde o vystoupení mašovickým seniorům, zpívání u rozsvěcování vánočního stromečku, začátky i závěry školního roku a vystoupení na besídkách pro rodiče. Prázdniny, které jsou za dveřmi, si tak děti užijí naprosto zaslouženě.

V rámci dne otevřených dveří jsme ve čtvrtek 22. 6. 2023 zavítali do nové stanice znojemských hasičů. K vidění byla všechna vozidla, která hasiči používají při práci. Nahlédli jsme dovnitř zásahového vozidla, cisterny i automobilových žebříků. Vyzkoušeli jsme si hasičskou výstroj i malý požární zásah za asistence profesionálních hasičů.

Jak to tak ale bývá, hasiči si na závěr otestovali i nás. A s hrdostí konstatujeme, že bychom v případě nouze věděli, jak zavolat pomoc i jak se správně zachovat při požárů. Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že si tuto návštěvu zopakujeme i příští rok.

Plavání 2022/2023

Plavání 2022/2023
Ve středu 21. června jsme zakončili letošní plavecký kurz, který pro školní děti pořádá plavecká škola Aquastart pana Mgr. Bedřicha Dabergera.
A opět, stejně jako minulé roky, si děti každé plavání velmi užívaly. Z neplavců jsou plavci a z dobrých plavců ještě lepší plavci. Navíc všichni žáci prošli školením o bezpečném chování na vodě a kurzem záchrany tonoucího. Na závěr kurzu obdržely všechny děti mokré vysvědčení se samými jedničkami.
Poslední plavecká lekce se nesla na nostalgické vlně, protože naposled probíhala v budově Městských lázní ve Znojmě.
V příštím školním roce už budou plavat čtvrťáci a páťáci v novém krytém bazénu v Louce.

Pěší výlet do Podmolí

Pěší výlet do Podmolí

V úterý 20. června jsme se vydali pěšky do Podmolí. Cesta nám netrvala dlouho, i s přestávkami jsme ty 3 km zvládli za hodinku. Odměnou nám bylo občerstvení v Hospůdce U Rybníka. Příjemným překvapením byl příjezd pana Nováka, tatínka Verunky Novákové, díky kterému se mohly děti dopravit zpět originálním způsobem. Do školy jsme se vrátili všichni spokojeni a příjemně unaveni.

Blížíme se do finále - BESÍDKA V MAŠOVICÍCH

Blížíme se do finále - BESÍDKA  V MAŠOVICÍCH
K závěru školního roku na naší škole neodmyslitelně patří vystoupení pro rodiče, prarodiče, bývalé žáky a další přátele školy.

Nejinak tomu bylo i letos. Původní plán byl sice květnové vystoupení pro maminky, ale člověk míní a vyšší síly (čti neštovice a virózy) mění.

Proto jsme se, velmi netradičně, sešli až třetí červnové pondělí v sále obecního úřadu v Mašovicích, abychom své rodině a všem svým známým předvedli, na čem jsme posledních pár měsíců ve škole pracovali.
A že se bylo na co dívat. Téměř dvouhodinový program byl nabitý zpěvem, gymnastikou, poezií a především divadlem, které se již stává poznávacím znamením naší školy i za hranicí obce.

Prvňáci alias trpaslíci si s panem učitelem připravili hudební scénku z pohádky Ať žijí duchové – Skřítkové, tesaři. A jelikož si děti s paní učitelkou nachystaly také básničky ke Dni matek, nemohli jsme o ně maminky ochudit a obecenstvo tak mohlo zatleskat prvňáčkům o pár týdnů později.

Druháci si v dramatickém kroužku několik měsíců poctivě s paní ředitelkou připravovali pohádku O Smolíčkovi od Aloise Mikulky. Vysekli krásné, téměř půlhodinové představení, ve kterém zazářil nejenom Lukášek Růžička v roli Smolíčka, ale také jelen, doktor a spousta jezinek. Obecenstvo ocenilo nejenom spoustu vtipných momentů během představení, ale také množství textu, které si druháci zvládli zapamatovat.

Po Smolíčkovi přišlo na řadu anglické divadýlko o Šípkové Růžence – neboli Sleeping Beauty. Anglická divadla u nás mají také již téměř desetiletou tradici a mívají u diváků velký úspěch, byť se část obecenstva anglicky ve škole neučila. Přesto se v ději pohádky nikdo neztratil a diváci opět ocenili nejenom skvělou angličtinu našich třeťáků, ale pochopili také vtipné situace na jevišti, které doprovodil velký potlesk.

Závěrečné divadlo patřilo žákům 4. a 5. ročníku, kteří si opět v rámci dramatického kroužku a hodin literární výchovy připravili divadýlko Tři pohádky o drakovi. Všem v sále muselo být jasné, kam vede soustavná práce s dětmi, která nekončí vyjmenovanými slovy nebo velkou násobilkou. Ten, kdo navštěvuje naše vystoupení od první třídy docházky svých dětí, vidí obrovský posun, který děti od prvních školních krůčků u nás udělají. Herecké výkony například Emmy Veselé, Jakuba Mrni, Terezy Pelánové nebo Kristýny Holé jsou naprosto obdivuhodné.

A co je na tom nejobdivuhodnější?

Že se zapojili úplně všichni: jedničkáři, dvojkaři, matematici, angličtináři, čtenáři, nečtenáři, sportovci, antisportovci, zpěváci, malíři, malí rybáři, hasiči, hudebníci. Je úplně jedno, v čem dítě vyniká a že mu ve škole něco nejde. V rámci divadla musí všichni spolupracovat, povzbuzovat se, slyšet na sebe, respektovat se, trénovat paměť, rozšiřovat si slovní zásobu, pracovat s vlastními emocemi a překonávat své obavy a strachy. To vše vede zákonitě k posilování vlastního sebevědomí a je to ta nejlepší prevence sociálně patologických jevů v dětských kolektivech, a nejenom proto na ní naše škola staví své základy.

Krásné odpoledne pak podtrhlo vystoupení dětí pěveckého kroužku a završilo je vystoupení našich gymnastek.

Všem dětem patří velké poděkování za práci, kterou na přípravě odvedly.
Opět děkujeme také paní Moučkové za ušití krásných kostýmů.
V neposlední řadě děkujeme všem rodičům i  prarodičům za vyjádřenou, leckdy dlouholetou, podporu. 

Za fotografie velmi děkujeme panu Šmidákovi, naleznete je na následujícím odkaze.

https://www.uschovna.cz/zasilka/LL66D4H2F633N945-FTY

Vystoupení na mašovické pouti

V neděli 25. června vystoupí děti pěveckého kroužku na mašovické pouti. Sraz dětí, které se akce mohou zúčastnit, bude v 13:50 u OÚ v Mašovicích.

Literárni soutěž

Redakce našeho školního časopisu vyhlásila na jaře soutěž o nejpovedenější jarní básničku. 
Zapojily se všechny děti od 2. ročníku, tedy ty, které již umějí psát. 

Hodnotit něčí literární tvorbu je velmi těžké a vlastně to ani není možné.

Přesto se paní učitelky nakonec shodly na tom, že jedny z nejhezčích jarních básniček vymysleli tito žáci: Daniel Komzák z 2. ročníku, třeťák Kryštof Auer, Emma Veselá z 4. ročíku a páťáci Antonín Michálek, Tereza Pelánová a Mária Martinková.

Nejenom těmto autorům, ale všem dětem, které byly schopny vymyslet rýmy, děkujeme za kreativní přístup a gratulujeme!

Výlet do Babiččina údolí

Babička od Boženy Němcové.

Kdo z dospělých by ji neznal?

S pohádkami Boženy Němcové se děti potkávají již od nejútlejšího věku. Také ve škole se jejím pohádkám nemůžeme ...

Položek: 1-10 z celkem: 315   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Nástěnka

obrázek
MINIOLYMPIÁDA
24. června

Neděle 23. června vystoupení dětí na Jánské pouti.
ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy