Login

Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Přihlašování strávníků

Zákonný zástupce dětí vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou školní docházku. V době prázdnin, ředitelského volna jsou obědy odhlášeny a dítě nemá na zlevněné obědy nárok.

Odhlašování obědů

Provádí se do 13:30 hod. předcházejícího dne na telefonním čísle 721 880 972. V případě nemoci si první den mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosiče

Platba stravného

Stravné se platí hotově měsíc pozadu a je splatné do 10. kalendářního dne v novém měsíci. Cena stravného vychází z momentálního stavu tržních podmínek a je možné ji v průběhu školního roku měnit.

Pokud nebude stravné zaplacené do doby splatnosti, výdej stravy bude pozastaven do uhrazení dlužné částky.

Cena obědů dle věkových kategorií:

3 – 6 let           27 Kč - polodenní stravování (dopolední svačina a oběd)

7 – 10 let         22 Kč

11 – 14 let       24 Kč

Zaměstnanci školní jídelny

Zdeňka Auerová        vedoucí školní jídelny a kuchařka

Věra Fučíková           kuchařka

Školní mléko a ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Děti mohou odebírat ochucené nebo neochucené. Ochucené mléko je za 5 Kč 250 ml a má tyto příchutě: vanilka, jahoda, banán, čokoláda. Neochucené mléko stojí 4 Kč 250 ml. Mléko dostávají děti 3x týdně.

Dále je naše škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Všechny děti naší školy dostávají 2x v měsíci zdarma ovoce, zeleninu či ovocné šťávy.

 

Dodavatelem mléka a ovoce je firma Laktea, o.p.s.

Nástěnka

obrázek
V pondělí 25. října
celoškolní projekt
NĚMECKÝ DEN
obrázek
V pátek 22. října
DÝŇOVÁ STEZKA.
Sraz v 18:00 hodin u OÚ v Mašovicích.
Akce pro rodiče a děti.
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy